Løsning af overtrædelser af vilkår

Hos Shopify mener vi, at den frie og åbne udveksling af ideer og produkter er et centralt princip for handel, men nogle aktiviteter er uforenelige med Shopifys mission om at gøre handel bedre for alle. Vi håndhæver vores vilkår via vejledning, der er beskrevet i Shopifys Politik for acceptabel brug, Servicevilkår og Supplerende servicevilkår. Læs denne artikel for at finde ud af, hvordan Shopify anvender vores retningslinjer og de potentielle konsekvenser for overtrædelse af vores vilkår.

Forstå Shopifys vilkår

Vi forstår, at love og regler kan være komplekse, og nogle gange opstår der problemer på grund af misforståelser. Derfor er Shopifys vilkår omhyggeligt kalibreret til at skelne mellem ærlige fejl og bevidste overtrædelser. Hvis du overtræder Shopifys vilkår, kan vi træffe følgende foranstaltninger, afhængigt af problemets art:

  • Spørg om flere oplysninger via mail, og kræv, at du svarer.
  • Blokere dig fra at kontakte Shopify Support, hvis du er voldelig over for Shopifys supportmedarbejdere.
  • Skifte forsendelsesindstillinger i din butiks Shopify-administrator for at forhindre salg eller forsendelse af bestemte produkter til bestemte regioner.
  • Formidle problemet via mail og bede dig om at fjerne bestemt indhold.
  • Fjern krænkende indhold fra din webshop.
  • Forhindre dig i at modtage betalinger, købe fragtlabels, behandle gebyrer, indlede refusioner eller overføre penge.
  • Forhindre dig midlertidigt i at få adgang til din Shopify-administrator.
  • Låse din webshop midlertidigt.
  • Lukke din konto.

Samarbejde med Shopify om at løse overtrædelser af vilkår

Som Shopify-shopejer er det vigtigt at forstå, hvordan man håndterer og løser overtrædelser af vilkår, der kan opstå, når man bruger platformen.

Sådan deaktiverer du betalinger til shopejeren

Betalinger til shopejere kan midlertidigt deaktiveres af forskellige årsager, herunder foranstaltninger til beskyttelse mod svindel. Hvis du modtager en mail med besked om deaktiverede betalinger, skal du følge instruktionerne i mailen. Disse instruktioner vil skitsere de næste skridt, du kan tage, eller give mere information om din specifikke situation.

Produktfjernelse

Shopify kan fjerne produkter fra din webshop i visse situationer, såsom potentiel krænkelse af ophavsret eller intellektuel ejendomsret, eller hvis salget af et produkt er ulovligt eller i strid med vores Politik for acceptabel brug eller Servicevilkår.

Hvis du modtager en meddelelse om, at et produkt er blevet fjernet, er det vigtigt, at du gennemgår instruktionerne i den mail eller Shopify-administratormeddelelse, du har modtaget. Disse instruktioner vil vejlede dig om de næste skridt, du skal tage, eller give yderligere oplysninger om din specifikke situation.

Begrænset adgang til Shopify-administratoren

I sjældne tilfælde kan Shopify låse administratoradgangen til din webshop, hvis der kræves kritiske oplysninger fra dig, og du ikke har svaret på vores mails. Det kan f.eks. være at bevise, at du er autoriseret til at sælge et reguleret produkt.

Hvis du ikke har adgang til din Shopify-administrator, skal du tjekke din mail for beskeder fra Shopify. Mailen indeholder vejledning i, hvordan du kan fortsætte, og angive de ønskede oplysninger.

Shopify Payments-kontoen på hold

Shopify kan midlertidigt eller permanent sætte din mulighed for at bruge Shopify Payments i bero eller begrænse den af forskellige årsager. Hvis din Shopify Payments-konto er sat i bero, er den hurtigste måde at løse problemet på at svare på den mail, som Shopify har sendt dig. Få mere at vide om Shopify Payments-kontotilbageholdelser.

Ophør af Shopify-butik

Hvis din Shopify-butik er blevet opsagt og taget offline, og du mener, at denne handling var en fejl, tilbyder Shopify en proces til at klage over opsigelsen. Den meddelelse, du har modtaget via mail, beskriver de trin, du skal følge for at indsende en klage. Shopify gennemgår din klage og informerer dig, hvis din Shopify-butik kan genåbnes.

Automatiserede processer og kontobegrænsninger

Shopify bruger en kombination af automatiserede og menneskelige gennemgangsprocesser til at identificere og træffe foranstaltninger mod overtrædelser af Shopifys politik for acceptabel brug. Hvis din konto er begrænset, har du mulighed for at klage over beslutningen. Hver klage gennemgås af et Shopify-teammedlem, hvilket sikrer, at et menneske gennemgår din sag.

Klager over kontobegrænsninger

Hvis din konto er underlagt begrænsninger på grund af en overtrædelse af vores vilkår, giver Shopify dig besked enten via e-mail eller i din Shopify-administrator. Hvis du mener, at der er sket en fejl, kan du appellere denne beslutning ved at følge vejledningen i meddelelsen. Vi overvejer de oplysninger, du har angivet, og kan kontakte dig for at få yderligere oplysninger eller dokumentation. Shopify giver dig derefter besked via e-mail, om din appel er blevet godkendt eller afvist.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis