Produktklargøring – dokumentation

Når du sælger produkter via Shopify, skal du muligvis indsende dokumentation til Shopify med oplysninger, som bekræfter nogle af oplysningerne omkring klargøring af produktordrerne.

Hvis Shopify beder om dokumentation fra din webshop, vil der blive sendt en mail til butiksejeren. Der vil også blive vist et banner i butiksejerens administrator.

Du kan sikre dig, at Shopify fungerer uden afbrydelser ved at indsende den anmodede dokumentation inden den dato, der er angivet i anmodningen.

Hvis den anmodede dokumentation ikke modtages inden den angivne dato, kan din webshopkonto blive deaktiveret. Hvis din konto deaktiveres, vil du muligvis ikke kunne behandle ordrer eller tilgå din webshop.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis