Dokumentasjon for produktoppfyllelse

Når du selger produkter gjennom Shopify kan det være at du må oppgi dokumentasjon til Shopify som bekrefter detaljer rundt oppfyllelse av produktbestillinger.

Hvis Shopify ber om dokumentasjon fra nettbutikken, sendes en e-post til butikkeieren, og et banner vises i butikkeierens administrator.

For å sikre at bruken din av Shopify ikke forstyrres, må du oppgi den forespurte dokumentasjonen innen den datoen som er angitt i forespørselen.

Hvis den forespurte dokumentasjonen ikke mottas innen den oppgitte datoen, kan det hende at nettbutikkkontoen din blir deaktivert. Hvis kontoen din blir deaktivert, vil du kanskje ikke kunne behandle bestillinger eller få tilgang til nettbutikken.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis