Direktefrakting

Når du direktefrakter produkter gjennom Shopify må du følge lover og retningslinjer som gjelder salg av produkter som om du var selgeren av disse varene. Disse lovene og retningslinjene avhenger av området butikken befinner seg i, og områdene du selger til. Bruk informasjonen på denne siden for å finne ut mer om retningslinjer, lovgivning og forskrifter som kan gjelde for bedriften din.

Hva er direktefrakting?

Direktefrakting er en oppfyllelsesmetode der en forhandler ikke lagerfører produktene de selger. I stedet kjøper forhandleren varen fra en tredjepart og får den sendt direkte til kunden. Som en følge av dette trenger ikke forhandleren håndtere produktet direkte gjennom enkelttransaksjoner. Finn ut mer om direktefrakting.

Produktsikkerhet

Hvis du direktefrakter produkter er det ditt ansvar å sikre at produktene du tilbyr for salg er trygge. Før du direktefrakter et produkt bør du gjennomføre følgende sikkerhetskontroller:

 • Gå gjennom eventuell lovgivning om produktsikkerhet.
 • Sørg for at produktene har de nødvendige lisensene, sertifiseringene, merking, sikkerhetsadvarsler eller annen dokumentasjon, som instruksjoner, i alle jurisdiksjoner du ønsker å selge produktene til.
 • Sørg for at eventuelle sikkerhetsadvarsler og instruksjoner er skrevet på det offisielle språket i den jurisdiksjonen produktet selges i.

Selv om du har de riktige lisensene eller sertifiseringene i én jurisdiksjon, er det ikke sikkert at disse gjelder i andre jurisdiksjoner. Fordi produktsikkerhetslovgivning varierer mellom jurisdiksjoner bør du rådføre deg med en advokat før du tilbyr produkter for salg i et nytt marked.

Hvis du er en forhandler som selger produkter i USA, bør du gå gjennom Consumer Product Safety Commissions ressurser for små bedrifter og Regulatory Robot for å hjelpe deg med å identifisere viktige sikkerhetskrav som kan gjelde for produktene.

Hvis du er en forhandler lokalisert i EØS, eller en forhandler som målretter mot kunder i EØS, gjelder europeisk lovgivning for deg. Du bør gå gjennom følgende ressurser for å identifisere viktige sikkerhetskrav som kan gjelde for produktene dine:

Finn ut mer om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) og relasjoner med EU.

Produktansvar

Selv om du ikke nødvendigvis håndterer et produkt direkte når du bruker oppfyllelsesmetoden direktefrakting, kan du være ansvarlig for varer som ikke oppfyller sikkerhetskrav i jurisdiksjoner du selger til.

Før du bruker direktefrakting som oppfyllelsesmetode, må du sikre at du velger en pålitelig leverandør. Du kan gjøre følgende for å få hjelp med å finne en pålitelig leverandør:

 • Les omtaler om en potensiell leverandør.
 • Les leverandørens retningslinjer.
 • Snakk med leverandøren om virksomheten deres.
 • Kjøp produkter fra leverandøren slik at du kan vurdere kvaliteten.
 • Bestill produkter fra leverandøren for å finne ut hvor lang tid de bruker på å behandle og sende en bestilling, og hvor lang tid det tar før varene ankommer.

Tilbakekalling av produkter

En tilbakekalling av produkter er når defekte eller utrygge varer hentes tilbake fra kundene. Tilbakekallinger skjer ofte på grunn av sikkerhetsbekymringer grunnet produksjonsfeil. En tilbakekalling av et produkt kan skje når et selskap rapporterer produktet til myndighetene, eller etter at myndighetene mottar rapporter fra forbrukere eller andre kilder.

Alle som produserer, importerer, distribuerer eller selger produkter til forbrukere bør gå gjennom sine forpliktelser og ansvar under lovgivningen om tilbakekalling av produkter i alle jurisdiksjoner de driver forretninger i.

Det er ditt ansvar å følge med på tilbakekalling av produkter i alle jurisdiksjoner du ønsker å selge produkter til, og sikre at du ikke tilbyr produkter for salg som er underlagt en tilbakekalling.

Hvis du har solgt et produkt som senere omfattes av en tilbakekalling må du umiddelbart fjerne produktet fra nettbutikken og, dersom det er pålagt ved lov, kan det hende du må varsle kunder som har kjøpt produktet og rådføre dem om de neste trinnene.

Hvis du blir klar over et mulig helse- eller sikkerhetsrelatert problem med et produkt du selger, bør du rådføre deg med en juridisk rådgiver for å finne ut om du har en juridisk forpliktelse til å rapportere dette til myndighetene. Hvis du har det, vil myndighetene gå gjennom rapporten og vurdere om det er nødvendig med en tilbakekalling.

Hvis du tror det kan være nødvendig med en tilbakekalling i fremtiden, bør du vurdere å ha en plan for tilbakekallinger. En gjennomtenkt og effektiv tilbakekallingsplan kan forhindre skader på kunder og minimere påvirkningen på virksomheten din.

Beskyttelse av immateriell eiendom

Shopify støtter beskyttelse av immateriell eiendom, og oppfordrer deg til å gjøre det samme. Shopifys godkjente retningslinjer for bruk forbyr publisering eller opplasting av innhold som bryter andres opphavsrett eller varemerker.

Hvis du direktefrakter produkter bør du vurdere om leverandøren tilbyr kopibeskyttede, merkede eller varemerkebeskyttede varer. For å unngå brudd på immateriell eiendom må du alltid sikre at du kjøper produkter fra en autorisert forhandler, eller direkte fra produsenten. Følgende produktkategorier kan ha en større risiko for å inneholde kopibeskyttede, merkede eller varemerkebeskyttede varer:

 • klesplagg
 • designervesker
 • klokker
 • kosmetikk
 • elektronikkprodukter
 • leker

Hvis det oppdages at du selger forfalskede varer eller bryter andres immaterielle rettigheter, risikerer du å bli stengt ned av Shopify. Finn ut mer om opphavsrettstvister og varemerketvister.

Tidsrammer for frakt og behandling

Under Shopifys vilkår for bruk må du legge til offentlig tilgjengelig informasjon om frakt og behandling, som er oppdatert og nøyaktig for nettbutikken. Hvis du ikke publiserer oppdaterte og nøyaktige tidslinjer for levering av bestillinger, kan nettbutikkens konto bli deaktivert. Hvis kontoen deaktiveres er det ikke sikkert du kan behandle bestillinger eller få tilgang til nettbutikken.

Før kunden fullfører et kjøp må det være tydelig for dem hvor lang tid det tar før bestillingen ankommer. Sørg for å kommunisere til kunden dersom det oppstår en endring eller forsinkelse i bestillingen etter at de har fullført et kjøp.

Hvis du bruker direktefrakting som oppfyllelsesmetode, er det god praksis å gi kundene beskjed om at produktene vil sendes av en tredjepart fra et annet sted. Før du velger en direktefraktingsleverandør bør du bestille produkter fra leverandøren slik at du kan se hvor lang tid de bruker på å behandle og sende en bestilling, og hvor lang tid det tar før varene ankommer.

Hvis du er en forhandler lokalisert i EØS, eller en forhandler som målretter mot kunder i EØS, gjelder europeisk lovgivning for deg. Du bør gå gjennom følgende ressurser for å identifisere viktig frakt- og leveringsinformasjon som må oppgis til kundene:

Behandler refusjoner

Under Shopifys vilkår for bruk må du legge til offentlig tilgjengelige retningslinjer for refusjon, som er nøyaktige og oppdatert for nettbutikken. Refusjonsbetingelsene må inneholde følgende informasjon:

 • Tidsrammen et produkt må returneres innenfor.
 • Adressen returen skal sendes til.
 • Kostnaden for å returnere et produkt, og hvem som betaler for returen.
 • Tiden det tar å motta en refusjon kan avhenge av hvor kunden bor i forhold til din plassering.
 • Kontaktinformasjonen en kunde kan bruke til å kontakte deg hvis de ikke mottar refusjonen innen rimelig tid.

Hvis du er en forhandler lokalisert i EØS, eller en forhandler som målretter mot kunder i EØS, gjelder europeisk lovgivning for deg. I refusjonsbetingelsene må du også gi forbrukere informasjon om deres grunnleggende rettigheter, inkludert retten til å trekke seg og varenes samsvar. Forbrukere har for eksempel vanligvis 14 dager etter mottak til å returnere et produkt de har kjøpt på nett hvis de ønsker å returnere produktet og få en full refusjon.

Se gjennom følgende ressurser for å gjøre deg kjent med forbrukerrettigheter i EØS:

Du bør gå gjennom lovgivningen i din jurisdiksjon og kundenes jurisdiksjon for juridiske krav i forbindelse med refusjoner. Hvis du ikke publiserer oppdaterte og nøyaktige refusjonsbetingelser, kan nettbutikkens konto bli deaktivert. Hvis kontoen blir deaktivert, vil du kanskje ikke kunne behandle bestillinger eller få tilgang til nettbutikken.

Kostnadsinklusiv prissetting

Hvis du bruker direktefrakting som oppfyllelsesmetode til å importere produkter til et annet land, er det viktig med riktig informasjon om at produktene importeres og kan være underlagt tollbehandling. Det er god praksis å føre opp alle gebyrer før kassen.

Hvis du er en forhandler lokalisert i EØS, eller en forhandler som målretter mot kunder i EØS, gjelder europeisk lovgivning for deg. Du må også gi forbrukere i EØS informasjon om totalprisen for varer og tjenester, inkludert avgifter, leveringskostnader og fraktomkostninger, hvis det er aktuelt.

Se gjennom følgende ressurser for å gjøre deg kjent med forbrukerrettigheter i EØS:

Ressurser

Du finner spesifikk informasjon om produktsikkerhet på nett, som hos:

Du finner spesifikk informasjon om tilbakekalling av produkter på nett, som hos:

Du finner spesifikk informasjon om refusjoner på nett, som hos:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis