Hamp og hampavledede produkter

Det er viktig at du forstår forskrifter og krav knyttet til salg av hamp og hampavledede produkter. Shopify støtter salg av slike varer hvis lovgivningen både der butikken er lokalisert og leveringsdestinasjonen tillater det. Lovmessigheten for hamp og hampavledede produkter varierer mellom land og stater. Før du begynner å selge hamp og hampavledede produkter i Shopify-butikken, er det viktig at du forstår lover og forskrifter som gjelder for deg.

Salg av hamp og hampavledede produkter til eller fra områder der det ikke er godkjent, og/eller dersom du ikke følger kravene for salg av disse produktene på Shopify, er et brudd på våre godkjente retningslinjer for bruk, og Shopify kan ta grep mot kontoen din, opp til og inkludert terminering.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis