Krav for salg av hamp og hampavledede produkter i Canada

Du må sikre at du overholder kravene som er beskrevet på denne siden for å kunne selge cannabisprodukter på Shopify i Canada. Husk at du alltid må følge lovgivningen som gjelder der butikken er lokalisert, og på stedene du sender til.

Overholdelseserklæringer for cannabisprodukter

Jeg bekrefter at:

 1. Jeg er kontoeier eller bedriftseier, og har myndighet til å binde virksomheten min til disse erklæringene. Virksomheten min vil følge disse reglene så lenge jeg selger eller tilbyr cannabisprodukter for salg.
 2. Adressen som er oppført i Shopify-administrator samsvarer med provinsen eller territoriet der jeg driver virksomhet.
 3. Virksomheten min driver fra en provins eller et territorie der nettbasert salg av cannabisprodukter er lovlig.
 4. Virksomheten min er lisensiert for salg av cannabis av provinsielle eller føderale myndigheter, og jeg følger alle vilkår eller begrensninger i lisensen.
 5. Hvis jeg avdekker et kravbrev om massesøksmål, eller dersom Health Canada utøver noen handlinger mot virksomheten min, vil jeg varsle Shopify innen ti dager ved å sende en kopi av varselet til legal@shopify.com.
 6. Når Shopify ber om det vil jeg oppgi dokumentasjon som bekrefter at Shopify-butikken, virksomheten og cannabisproduktene overholder lover, forskrifter og alle krav som er nevnt her.

Samsvarskrav for cannabisprodukter

Jeg bekrefter følgende for cannabisprodukter som er oppført eller selges i Shopify-butikken min:

 1. Disse produktene er innkjøpt, behandlet, testet, merket og markedsført i henhold til føderal og provinsiell lovgivning.
 2. Jeg selger bare disse produktene til land der produktene er lovlige.
 3. Jeg vil ikke markedsføre produktene med medisinske, sykdomsrelaterte eller terapeutiske fordeler, med mindre påstandene jeg kommer med er godkjent av Health Canada.
 4. Disse produktene har aldri vært underlagt noen tilbakekalling eller sikkerhetsvarsel fra noen regulatorisk myndighet, for eksempel Health Canada, på et sted der jeg driver virksomhet.
 5. Hvis disse produktene noen gang tilbakekalles, vil jeg umiddelbart fjerne dem fra Shopify-butikken og stoppe oppfyllelse, behandling eller mottak av bestillinger for disse produktene.
 6. Jeg vil bare godta bestillinger i canadiske dollar (CAD).

Jeg forstår at dersom jeg ikke overholder bekreftelsene og løftene her, eller hvis Shopify avgjør etter eget skjønn at ytterligere handling kreves, kan Shopify ta grep mot kontoen min, opp til og inkludert terminering.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis