Hensyn ved salg av hampprodukter

På denne siden kan du finne ut mer om kompleksiteten ved salg av hamp- og cannabisprodukter på nett ved å utforske juridiske rammeverk og samsvarsstandarder som kreves for å håndtere amerikanske, canadiske og internasjonale markeder.

Forstå hamp og hampavledede produkter

Hamp er en variant av Cannabis sativa-planten, som produserer en rekke cannabinoider. Hampavledede produkter er laget av ulike deler av hampplanten, og inneholder ofte cannabidiol (CBD), et ikke-psykoaktivt stoff. De tillatte nivåene av CBD og tetrahydrocannabinol (THC) varierer, avhengig av jurisdiksjon.

Når vi henviser til hamp, omfattes både hamp og hampavledede produkter. Hampavledede produkter henviser spesifikt til CBD-produkter som er tillatt under U.S. Farm Bill (2018). I Canada omfatter begrepet hamp både hamp- og cannabisprodukter som er tillatt under Cannabis Act, inkludert CBD- og THC-produkter.

Salg av hamp i USA

U.S. Farm Bill (2018) gir et rammeverk for lovlig salg av hampderivater. Du må overholde føderale, statlige og lokale forskrifter ved salg av hampprodukter på Shopify. Dette inkluderer forståelse av krav til merking, teststandarder og alle statsspesifikke begrensninger. Det er ditt ansvar å sikre overholdelse av all gjeldende lovgivning og forskrifter, samt krav til salg av hamp og hampavledede produkter i USA.

Du må også holde deg oppdatert på føderal, statlig og lokal lovgivning, samt alle oppdateringer fra Food and Drug Administration (FDA). Hvis du trenger ytterligere veiledning, anbefaler vi at du rådfører deg med en advokat, da Shopify ikke kan gi juridisk rådgivning om hva og hvor du kan selge.

For detaljert informasjon om FDAs holdning til kosttilskudd, mat og kosmetikk som inneholder hamp, for eksempel CBD, kan du finne ressurser på nett, inkludert FDA Consumer Update og FDA Regulation of Cannabis and Cannabis-Derived Products.

Salg av cannabisprodukter i Canada

I Canada er cannabisprodukter regulert av Cannabis Act. I Canada omfatter begrepet cannabis både hamp- og cannabisprodukter som er tillatt under Cannabis Act. Dette inkluderer CBD- og THC-produkter. Det er viktig at du gjennomgår og forstår kravene for salg av slike produkter på Shopify. Ved å godta disse kravene, bekrefter du at du forplikter deg til å overholde lover og forskrifter i alle jurisdiksjoner der du driver virksomhet.

Før du selger cannabis på Shopify i Canada, må du sikre at du innehar en føderal eller provinsiell lisens til å selge cannabis. Gå gjennom og godta kravene for salg av cannabis i Canada, og holde deg oppdatert på føderal, provinsiell og lokal lovgivning, samt Cannabis Act. Hvis du trenger ytterligere veiledning, anbefaler vi at du rådfører deg med en advokat, da Shopify ikke kan gi juridisk rådgivning om hva og hvor du kan selge.

Du finner nyttige ressurser knyttet til cannabis i Canada under Autoriserte cannabisforhandlere i provinser og territorier, Cannabis in Canada: Get the facts, Health Canada. Cannabis services and information og Health Canada: Cannabidiol (CBD).

Salg av hamp internasjonalt

Når du selger hampprodukter internasjonalt, må du sikre overholdelse av lover og retningslinjer i både din egen jurisdiksjon og kundenes jurisdiksjoner. Shopify støtter generelt salg av hamp hvis du er lokalisert i en jurisdiksjon der salg av slike produkter er tillatt, og du overholder lovene i alle jurisdiksjoner der du driver virksomhet. Det er ditt ansvar å sikre at produktene ikke overstiger tillatt mengde THC og CBD i dine og kundenes jurisdiksjoner.

Før du selger hampprodukter internasjonalt på Shopify, må du gjennomgå og holde deg oppdatert på føderal, regional og lokal lovgivning, i tillegg til vilkår for bruk og godkjente retningslinjer for bruk. Hvis du trenger ytterligere veiledning, anbefaler vi at du rådfører deg med en advokat, da Shopify ikke kan gi juridisk rådgivning om hva og hvor du kan selge.

Rapporter et brudd på våre godkjente retningslinjer for bruk

Hvis du avdekker et påstått brudd på godkjente retningslinjer for bruk på Shopify, er det mest effektivt å rapportere det gjennom Shopifys nettbaserte skjema.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis