Krav for salg av hamp og hampavledede produkter i USA

Du må sikre at du overholder kravene som er beskrevet på denne siden for å kunne selge hamp og hampavledede produkter som inneholder cannabidiol (CBD) på Shopify i USA. Husk at du alltid må følge lovgivningen som gjelder der butikken er lokalisert, og på stedene du sender til.

Overholdelseserklæringer for hamp og hampavledede produkter

Jeg bekrefter at:

 1. Jeg er kontoeieren eller bedriftseieren og har myndighet til å binde bedriften min til disse kontoutskriftene. Virksomheten min vil følge disse reglene så lenge den selger eller tilbyr hamp og hampavledede produkter for salg.
 2. Adressen som er oppført i Shopify-administrator samsvarer med staten der jeg driver virksomhet.
 3. Shopify-butikken min driver i en jurisdiksjon der nettbasert oppføring og salg av hamp og hampavledede produkter er tillatt under gjeldende føderal, statlig og lokal lovgivning, og at jeg har alle gjeldende statlige og lokale lisenser, godkjenninger og sertifiseringer som kreves for salg av hamp og hampavledede produkter i USA.
 4. Jeg vil varsle Shopify skriftlig, til legal@shopify.com, om ethvert kravbrev om massesøksmål eller håndhevelseshandlinger fra Food and Drug Administration (FDA) eller Federal Trade Commission (FTC) som gjennomføres mot min virksomhet, inkludert eventuelle advarsler eller annen tilknyttet korrespondanse, innen ti dager fra mottak.
 5. Når Shopify ber om det vil jeg oppgi dokumentasjon som bekrefter at Shopify-butikken, virksomheten og cannabisproduktene overholder lover, forskrifter og alle krav som er nevnt her.

Samsvarskrav for hamp og hampavledede produkter

Jeg bekrefter at alle hamp- og hampavledede produkter som er oppført eller selges i Shopify-butikken:

 1. Ikke inneholder en høyere konsentrasjon av tetrahydrocannabinol (THC) enn 0,3 % på tørrvektsbasis, eller en eventuell lavere prosentandel som gjelder under gjeldende statlig og lokal lovgivning.
 2. Er innkjøpt, behandlet, testet, merket og markedsført i henhold til føderal, statlig og lokal lovgivning.
 3. Er tillatt i enhver jurisdiksjon de selges til, inkludert jurisdiksjoner utenfor USA dersom det er aktuelt.
 4. Er innkjøpt, behandlet, testet, merket og markedsført i henhold til føderal, statlig og lokal lovgivning.
 5. Ikke markedsføres med noen medisinsk, sykdomsrelatert eller terapeutisk fordel, eller noen annen markedsføringspåstand, med mindre slike påstander er godkjent av FDA for den spesifikke produktkategorien, for eksempel kosmetikk og kosttilskudd.
 6. Har ikke vært gjenstand for noen tilbakekalling eller sikkerhetsvarsel fra noen aktuell regulatorisk myndighet. Ved en tilbakekalling eller et sikkerhetsvarsel, bekrefter jeg at jeg umiddelbart vil fjerne gjeldende produkt(er) fra Shopify-butikken, og stoppe oppfyllelse, behandling eller mottak av bestillinger for slike produkter.

Jeg forstår at dersom jeg ikke overholder bekreftelsene og løftene her, eller dersom Shopify etter eget skjønn avgjør at ytterligere handling kreves, kan Shopify ta grep mot kontoen min, opp til og inkludert terminering av butikken.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis