Krav för att sälja hampaprodukter och produkter framtagna från hampa i USA

För att få sälja hampaprodukter och produkter framtagna från hampa som innehåller cannabidiol (CBD) på Shopify i USA måste du se till att du uppfyller de krav som beskrivs på den här sidan. Kom ihåg att du alltid måste följa de lagar som gäller där din butik finns och på de platser som du skickar produkter till.

Efterlevnad av bestämmelser för hampaprodukter och produkter framtagna från hampa

Jag bekräftar följande:

 1. Jag är kontoägare eller företagsägare och har behörighet att binda mitt företag till dessa bestämmelser. Mitt företag kommer att följa dessa regler så länge det säljer, eller erbjuder försäljning av, hampaprodukter och produkter framtagna från hampa.
 2. Adressen som listas i min Shopify-admin matchar den delstat där jag bedriver min verksamhet.
 3. Min Shopify-butik verkar i en jurisdiktion där listning och försäljning online av hampaprodukter och produkter framtagna från hampa är tillåtet enligt tillämpliga federala, statliga och lokala lagar och jag har alla tillämpliga statliga och lokala licenser, godkännanden och certifieringar som krävs för att få sälja hampaprodukter och produkter framtagna från hampa i USA.
 4. Jag meddelar Shopify skriftligen via legal@shopify.com om krav på grupptalan eller inledda åtgärder från FDA (Food and Drug Administration) eller FTC (Federal Trade Commission) mot min verksamhet, inklusive varningsbrev eller annan relaterad korrespondens, inom tio dagar efter mottagandet.
 5. När Shopify begär det ska jag tillhandahålla dokumentation som bekräftar att min Shopify-butik, min verksamhet och mina cannabisprodukter följer lagar, regler och de krav som beskrivs här.

Efterlevnadskrav för hampaprodukter och produkter framtagna från hampa

Jag bekräftar att alla hampaprodukter och produkter framtagna från hampa som listas eller säljs i min Shopify-butik

 1. inte innehåller mer än 0,3 % tetrahydrocannabinolkoncentration (THC-koncentration) på torrviktsbasis eller sådan lägre procentandel som krävs enligt tillämplig statlig och lokal lag
 2. har köpts in, bearbetats, testats, märkts och marknadsförts i enlighet med alla tillämpliga federala, statliga och lokala lagar
 3. är lagliga i alla jurisdiktioner där de säljs, inklusive jurisdiktioner utanför USA, i tillämpliga fall
 4. har köpts in, bearbetats, testats, märkts och marknadsförts enligt federala, statliga och lokala lagar
 5. inte marknadsförs som att de har några medicinska, sjukdomsrelaterade eller hälsomässiga fördelar eller andra marknadsföringsanspråk, om inte sådana anspråk har godkänts av FDA för den specifika produktkategorin, till exempel kosmetika och kosttillskott
 6. inte har varit föremål för något återkallande eller någon säkerhetsvarning från en tillämplig tillsynsmyndighet, och i händelse av ett återkallande eller en säkerhetsvarning bekräftar jag att jag omedelbart kommer att ta bort tillämpliga produkterna från min Shopify-butik och sluta att distribuera, behandla eller ta emot ordrar för sådana produkter.

Jag förstår att om jag inte följer bekräftelserna och skyldigheterna här, eller om Shopify efter eget gottfinnande fastställer att ytterligare åtgärder krävs, kan Shopify vidta åtgärder mot mitt konto, upp till och inklusive uppsägning av butiken.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis