Krav för att sälja hampaprodukter och produkter framtagna från hampa i Kanada

För att få sälja cannabisprodukter på Shopify i Kanada måste du se till att du följer de krav som beskrivs på denna sida. Kom ihåg att du alltid måste följa de lagar som gäller där din butik finns och på de platser som du skickar produkter till.

Efterlevnadsbestämmelser för cannabisprodukter

Jag bekräftar följande:

 1. Jag är kontoägare eller företagsägare och har behörighet att binda mitt företag till dessa regler. Mitt företag följer dessa regler så länge det säljer, eller erbjuder försäljning av, cannabisprodukter.
 2. Adressen som listas i min Shopify-admin matchar provinsen eller territoriet för mitt företag där jag bedriver min verksamhet.
 3. Mitt företag är verksamt i en provins eller ett territorium där det är tillåtet att sälja cannabisprodukter online.
 4. Mitt företag är licensierat för försäljning av cannabis av provinsiella eller federala myndigheter, och jag följer villkoren och begränsningarna i min licens.
 5. Om jag får kännedom om ett krav på grupptalan eller om åtgärder från Health Canada mot mitt företag meddelar jag Shopify inom tio dagar genom att skicka en kopia av meddelandet med e-post till legal@shopify.com.
 6. När Shopify begär det ska jag tillhandahålla dokumentation som bekräftar att min Shopify-butik, min verksamhet och mina cannabisprodukter följer lagar, regler och de krav som beskrivs här.

Efterlevnadskrav för cannabisprodukter

Jag bekräftar att följande gäller för cannabisprodukter som listas eller säljs i min Shopify-butik:

 1. Dessa produkter har köpts in, bearbetats, testats, märkts och marknadsförts enligt federala och provinsiella lagar.
 2. Jag säljer produkterna endast till länder där dessa produkter är tillåtna.
 3. Jag marknadsför inte dessa produkter som att de har några medicinska, sjukdomsrelaterade eller behandlingsmässiga fördelar, om inte de anspråk jag gör är godkända av Health Canada.
 4. Dessa produkter har aldrig varit föremål för något återkallande eller någon säkerhetsvarning från en tillämplig tillsynsmyndighet, till exempel Health Canada, på en plats där jag bedriver verksamhet.
 5. I händelse av ett återkallande tar jag omedelbart bort produkterna från min Shopify-butik och slutar att distribuera, behandla eller ta emot ordrar för dessa produkter.
 6. Jag accepterar endast ordrar i kanadensiska dollar (CAD).

Jag förstår att om jag inte följer bekräftelserna och skyldigheterna här, eller om Shopify efter eget gottfinnande fastställer att ytterligare åtgärder krävs, kan Shopify vidta åtgärder mot mitt konto, upp till och inklusive uppsägning.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis