Wymagania dotyczące sprzedaży konopi i produktów z konopi w Kanadzie

Aby sprzedawać produkty z konopi indyjskich w Shopify w Kanadzie, musisz spełnić wymagania opisane na tej stronie. Pamiętaj, że zawsze musisz przestrzegać przepisów prawnych obowiązujących w lokalizacji Twojego sklepu i miejscach wysyłki produktów.

Oświadczenia dotyczące zgodności produktów z konopi indyjskich z przepisami

Potwierdzam, że:

 1. Jestem właścicielem konta lub właścicielem firmy i posiadam uprawnienia do związania mojej firmy niniejszymi oświadczeniami. Moja firma będzie przestrzegać tych zasad przez cały okres prowadzenia lub oferowania sprzedaży produktów z konopi indyjskich.
 2. Adres podany w moim panelu administracyjnym Shopify znajduje się w prowincji lub na terytorium, na którym prowadzę moją firmę.
 3. Moja firma działa w prowincji lub na terytorium, na którym sprzedaż online produktów z konopi indyjskich jest legalna.
 4. Moja firma posiada zezwolenie na sprzedaż konopi indyjskich wydane przez rząd prowincjonalny lub federalny i przestrzegam wszystkich warunków lub ograniczeń zawartych w moim zezwoleniu.
 5. Jeśli powezmę wiadomość o roszczeniach w ramach pozwów zbiorowych lub działaniach egzekucyjnych wszczętych przeciwko mojej firmie przez departament Health Canada, powiadomię firmę Shopify w ciągu dziesięciu dni, wysyłając kopię zawiadomienia na adres legal@shopify.com.
 6. Na każde żądanie firmy Shopify dostarczę dokumentację potwierdzającą, że mój sklep Shopify, firma i produkty z konopi indyjskich są zgodne z przepisami prawa, regulacjami lub wszelkimi określonymi na tej stronie wymaganiami.

Wymagania dotyczące zgodności produktów z konopi indyjskich z przepisami

Jeśli chodzi o produkty z konopi indyjskich oferowane lub sprzedawane w moim sklepie Shopify, potwierdzam, że:

 1. Produkty te zostały pozyskane, przetworzone, przetestowane, oznakowane i wprowadzone do obrotu w sposób wymagany przez prawo federalne i prowincjonalne.
 2. Sprzedaję te produkty tylko w krajach, w których są one legalne.
 3. Nie będę tych produktów reklamować jako posiadających jakiekolwiek właściwości lecznicze, zdrowotne lub terapeutyczne, chyba że wydane przeze mnie oświadczenia zostaną zatwierdzone przez departament Health Canada.
 4. Produkty te nigdy nie były przedmiotem ostrzeżenia o wycofaniu ani ostrzeżenia dotyczącego bezpieczeństwa ze strony organu regulacyjnego, takiego jak Health Canada, w miejscu, w którym prowadzę działalność.
 5. Jeśli produkty te zostaną kiedykolwiek wycofane, natychmiast usunę je z mojego sklepu Shopify i przestanę realizować, przetwarzać i przyjmować zamówienia na takie produkty.
 6. Będę przyjmować wyłącznie zamówienia, których walutą są dolary kanadyjskie (CAD).

Przyjmuję do wiadomości, że firma Shopify może podjąć działania wobec mojego konta, włącznie z jego zamknięciem, jeśli nie będę postępować zgodnie z zawartymi tutaj oświadczeniami i zobowiązaniami lub jeśli firma Shopify według własnego uznania stwierdzi, że wymagane jest podjęcie dalszych działań.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo