Yêu cầu khi bán sản phẩm gai dầu và có nguồn gốc từ gai dầu tại Canada

Để bán sản phẩm cần sa trên Shopify tại Canada, bạn phải đảm bảo tuân thủ các yêu cầu được mô tả trên trang này. Hãy nhớ rằng bạn luôn phải tuân thủ luật pháp của địa điểm đặt cửa hàng và những nơi bạn vận chuyển sản phẩm.

Tuyên bố tuân thủ đối với sản phẩm cần sa

Tôi xác nhận rằng:

 1. Tôi là chủ sở hữu tài khoản hoặc chủ doanh nghiệp và có quyền ràng buộc doanh nghiệp của mình với các tuyên bố này. Doanh nghiệp của tôi sẽ tuân thủ các quy tắc này trong thời gian bán hoặc chào hàng sản phẩm cần sa.
 2. Địa chỉ được liệt kê trên trang quản trị Shopify khớp với tỉnh hoặc vùng lãnh thổ của doanh nghiệp nơi tôi tiến hành kinh doanh.
 3. Doanh nghiệp của tôi hoạt động tại một tỉnh hoặc vùng lãnh thổ cho phép bán trực tuyến các sản phẩm cần sa.
 4. Doanh nghiệp của tôi được chính quyền tỉnh hoặc liên bang cấp phép bán cần sa và tôi đang tuân thủ mọi điều khoản hoặc hạn chế trong giấy phép.
 5. Nếu biết về thư yêu cầu khởi kiện tập thể hoặc hành động cưỡng chế mà Cơ quan Quản lý Y tế Canada tiến hành đối với doanh nghiệp của tôi, tôi sẽ thông báo cho Shopify trong vòng 10 ngày bằng cách gửi bản thông báo qua email đến địa chỉ legal@shopify.com.
 6. Bất cứ khi nào Shopify yêu cầu, tôi sẽ cung cấp tài liệu xác nhận rằng cửa hàng, doanh nghiệp và sản phẩm cần sa trên Shopify của tôi tuân thủ luật pháp, quy định hoặc mọi yêu cầu được nêu tại đây.

Yêu cầu tuân thủ đối với các sản phẩm cần sa

Tôi xác nhận rằng, đối với các sản phẩm cần sa được niêm yết hoặc bán trong cửa hàng Shopify của tôi:

 1. Những sản phẩm đó đều có nguồn gốc, đã qua xử lý, thử nghiệm, gắn nhãn và tiếp thị theo yêu cầu của luật pháp liên bang và tỉnh.
 2. Tôi chỉ bán những sản phẩm đó cho các quốc gia nơi những sản phẩm đó hợp pháp.
 3. Tôi sẽ không tiếp thị rằng những sản phẩm đó có công dụng về y tế, chữa bệnh hoặc trị liệu, trừ khi những tuyên bố này của tôi được Cơ quan Quản lý Y tế Canada phê duyệt.
 4. Những sản phẩm đó không nằm trong diện thu hồi hoặc cảnh báo an toàn từ bất kỳ cơ quan quản lý nào như Cơ quan Quản lý Y tế Canada tại nơi tôi kinh doanh.
 5. Nếu phải thu hồi những sản phẩm đó, tôi sẽ ngay lập tức gỡ bỏ sản phẩm khỏi cửa hàng Shopify và ngừng thực hiện, xử lý hoặc nhận đơn hàng cho những sản phẩm đó.
 6. Tôi sẽ chỉ chấp nhận đơn hàng bằng đồng đô la Canada (CAD).

Tôi hiểu rằng nếu tôi không tuân thủ xác nhận và lời hứa tại đây hoặc nếu Shopify xác định cần thực hiện thêm hành động theo toàn quyền quyết định, Shopify có thể thực hiện trừng phạt tài khoản của tôi, bao gồm cả việc chấm dứt.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí