Những lưu ý khi bán sản phẩm gai dầu

Trên trang này, bạn có thể tìm hiểu thêm về những rắc rối khi bán trực tuyến các sản phẩm gai dầu và cần sa bằng cách tìm hiểu khung pháp lý và tiêu chuẩn tuân thủ cần thiết để xoay sở tại thị trường Hoa Kỳ, Canada và quốc tế.

Tìm hiểu về sản phẩm gai dầu và có nguồn gốc từ gai dầu

Gai dầu là một loại cây thuộc họ cây cần sa và tạo ra nhiều loại cannabinoid. Các sản phẩm có nguồn gốc từ gai dầu được làm từ các phần khác nhau của cây gai dầu và thường chứa cannabidiol (CBD), một hợp chất không ảnh hưởng đến thần kinh. Mức CBD và tetrahydrocannabinol (THC) được phép sẽ khác nhau tùy theo khu vực pháp lý.

Khi đề cập đến gai dầu, chúng tôi sẽ bao gồm cả các sản phẩm gai dầu và có nguồn gốc từ gai dầu. Các sản phẩm có nguồn gốc từ gai dầu đề cập cụ thể đến các sản phẩm CBD được phép theo Dự luật Nông trại của Hoa Kỳ (2018). Tại Canada, thuật ngữ gai dầu bao gồm cả sản phẩm gai dầu và cần sa được phép theo Đạo luật Cần sa, bao gồm các sản phẩm CBD và THC.

Bán gai dầu tại Hoa Kỳ

Dự luật Nông trại của Hoa Kỳ (2018) cung cấp khung pháp lý để bán các sản phẩm phái sinh từ gai dầu. Bạn phải tuân thủ các quy định của liên bang, tiểu bang và địa phương khi bán sản phẩm gai dầu trên Shopify. Trong đó bao gồm việc hiểu rõ các yêu cầu gắn nhãn, tiêu chuẩn thử nghiệm và mọi hạn chế riêng của tiểu bang. Bạn có trách nhiệm đảm bảo tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành, cũng như các yêu cầu khi bán sản phẩm gai dầu và có nguồn gốc từ gai dầu tại Hoa Kỳ.

Bạn cũng phải liên tục cập nhật luật pháp liên bang, tiểu bang và địa phương, cũng như mọi thông tin cập nhật từ Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA). Nếu cần thêm hướng dẫn, bạn nên tham khảo ý kiến luật sư vì Shopify không thể đưa ra tư vấn pháp lý về sản phẩm và địa điểm bạn có thể bán.

Để biết thông tin chi tiết về quan điểm của FDA đối với chế phẩm bổ sung, thực phẩm và mỹ phẩm chứa gai dầu như CBD, bạn có thể tìm kiếm các tài liệu trực tuyến, bao gồm Thông tin cập nhật cho người tiêu dùng của FDAQuy định của FDA về cần sa và các sản phẩm có nguồn gốc từ cần sa.

Bán sản phẩm cần sa tại Canada

Sản phẩm cần sa tại Canada được quản lý theo Đạo luật Cần sa. Tại Canada, thuật ngữ cần sa bao gồm cả sản phẩm gai dầu và cần sa được phép theo Đạo luật Cần sa. Trong đó bao gồm các sản phẩm CBD và THC. Bạn cần đọc kỹ và nắm được các yêu cầu khi bán những sản phẩm này trên Shopify. Khi đồng ý với những yêu cầu này, bạn xác nhận rằng mình cam kết tuân thủ pháp luật và quy định tại tất cả các khu vực pháp lý nơi bạn tiến hành kinh doanh.

Trước khi bán cần sa trên Shopify tại Canada, hãy đảm bảo bạn đã xin được giấy phép liên bang hoặc tỉnh để bán cần sa. Xem xét và đồng ý với các yêu cầu khi bán cần sa tại Canada và liên tục cập nhật luật pháp liên bang, tỉnh và địa phương cũng như Đạo luật Cần sa. Nếu cần thêm hướng dẫn, bạn nên tham khảo ý kiến luật sư vì Shopify không thể đưa ra tư vấn pháp lý về sản phẩm và địa điểm bạn có thể bán.

Để tìm các tài liệu hữu ích liên quan đến cần sa tại Canada, bạn có thể tham khảo Nhà bán lẻ cần sa hợp pháp tại các tỉnh và vùng lãnh thổ, Cần sa tại Canada: Tìm hiểu thông tin, Cơ quan Quản lý Y tế Canada: Dịch vụ và thông tin về cần saCơ quan Quản lý Y tế Canada: Cannabidiol (CBD).

Bán gai dầu ra quốc tế

Khi bán sản phẩm gai dầu trên phạm vi quốc tế, hãy đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định của khu vực pháp lý của cả bạn và khách hàng. Shopify thường hỗ trợ bán gai dầu nếu bạn sống tại khu vực pháp lý cho phép bán những sản phẩm này và tuân thủ luật pháp của tất cả các khu vực pháp lý nơi bạn tiến hành kinh doanh. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng sản phẩm của bạn không vượt quá lượng THC và CBD được phép tại các khu vực pháp lý của cả bạn và khách hàng.

Trước khi bán sản phẩm gai dầu trên Shopify ra quốc tế, hãy xem xét và liên tục cập nhật luật pháp liên bang, khu vực và địa phương cũng như Điều khoản hoặc Dịch vụChính sách về cách sử dụng chấp nhận được. Nếu cần thêm hướng dẫn, bạn nên tham khảo ý kiến luật sư vì Shopify không thể đưa ra tư vấn pháp lý về sản phẩm và địa điểm bạn có thể bán.

Báo cáo hành vi vi phạm Chính sách về cách sử dụng chấp nhận được

Nếu bạn bắt gặp hành vi được cho là vi phạm Chính sách về cách sử dụng chấp nhận được trên Shopify, cách báo cáo hiệu quả nhất là sử dụng biểu mẫu trực tuyến của Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí