Hampputuotteiden myyntiin liittyviä seikkoja

Tällä sivulla voit lukea lisää hamppu- ja kannabistuotteiden verkkomyyntiin liittyvistä seikoista tutustumalla niihin oikeudellisiin kehyksiin ja vaatimustenmukaisuusstandardeihin, joita tarvitaan näiden tuotteiden myymiseen Yhdysvalloissa, Kanadassa ja kansainvälisillä markkinoilla.

Hamppu- ja hamppupohjaiset tuotteet

Hamppu on Cannabis sativa -kasvin lajike, joka tuottaa monenlaisia kannabinoideja. Hamppupohjaiset tuotteet on valmistettu hamppukasvin eri osista, ja ne sisältävät usein kannabidiolia (CBD), joka on ei-psykoaktiivinen yhdiste. CBD:n ja tetrahydrokannabinolin (THC) sallitut pitoisuudet hampputuotteissa vaihtelevat lainkäyttöalueen mukaan.

Hampusta puhuessamme tarkoitamme sekä hampua että hamppupohjaisia (hamppua sisältäviä) tuotteita. Hamppupohjaiset tuotteet viittaavat erityisesti Yhdysvaltain maatalouslaissa (U.S. Farm Bill, 2018) sallittuihin CBD-tuotteisiin. Kanadassa termi hamppu kattaa kannabislaissa sallitut hamppu- ja kannabistuotteet, mukaan lukien CBD- ja THC-tuotteet.

Hampun myyminen Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain maatalouslaki ((U.S. Farm Bill, 2018) tarjoaa puitteet hamppupohjaisten tuotteiden lailliselle myynnille. Sinun on noudatettava liittovaltion, osavaltion ja paikallisten säännösten määräyksiä, kun myyt hampputuotteita Shopifyssa. Tähän sisältyy merkintävaatimusten, testausstandardien ja osavaltiokohtaisten rajoitusten ymmärtäminen. Sinun velvollisuutenasi on varmistaa kaikkien sovellettavien lakien ja asetusten noudattaminen sekä hampun ja hamppupohjaisten tuotteiden myyntiä koskevat vaatimukset Yhdysvalloissa.

Sinun on myös pysyttävä ajan tasalla liittovaltion, osavaltioiden ja paikallisten lakien sekä Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA:n) antamien päivitysten suhteen. Jos tarvitset lisäohjeita, käänny lakitoimiston puoleen. Shopify ei voi antaa lakineuvoja siitä, mitä voit myydä ja missä.

Yksityiskohtaista tietoa Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA:n) kannasta ravintolisiin, elintarvikkeisiin ja kosmetiikkaan, jotka sisältävät hamppua, kuten CBD:tä, löydät verkosta (katso esim. FDA Consumer Update ja FDA Regulation of Cannabis and Cannabis-Derived Products.

Kannabistuotteiden myynti Kanadassa

Kannabistuotteet Kanadassa säännellään Cannabis Act -lain nojalla. Kanadassa termi kannabis kattaa sekä hampun että sellaiset kannabistuotteet, jotka ovat kannabislain (Cannabis Act) nojalla sallittuja. Tähän kuuluvat myös CBD- ja THC-tuotteet. On tärkeää, että luet ja ymmärrät näiden tuotteiden myyntiä Shopifyssa koskevat vaatimukset. Hyväksymällä nämä vaatimukset vahvistat sitoutumisesi noudattaa kaikkien niiden lainkäyttöalueiden lakeja ja määräyksiä, joissa teet liiketoimintaa.

Ennen kuin myyt kannabista Shopifyssa Kanadassa, varmista, että olet saanut liittovaltion tai provinssin luvan kannabismyynnille. Lue ja hyväksy kannabiksen Kanadassa myyntiä koskevat vaatimukset ja pysy ajan tasalla liittovaltion, provinssien ja paikallisten lakien sekä Kannabislain (Cannabis Act) suhteen. Jos tarvitset lisäohjeita, käänny lakitoimiston puoleen. Shopify ei voi antaa lakineuvoja siitä, mitä voit myydä ja missä.

Jos haluat löytää kannabiksen Kanadassa myyntiin liittyviä hyödyllisiä tietoja, katso seuraavat tietolähteet: Authorized cannabis retailers in the provinces and territories,Cannabis in Canada: Get the facts, Health Canada: Cannabis services and information jaHealth Canada: Cannabidiol (CBD).

Hampun myyminen kansainvälisesti

Kun myyt hampputuotteita kansainvälisesti, varmista sekä oman että asiakkaidesi lainkäyttöalueen lakien ja asetusten noudattaminen. Shopify tukee yleisesti ottaen hampun myyntiä, jos olet lainkäyttöalueella, jossa näiden tuotteiden myynti on sallittua, ja noudatat kaikkien niiden lainkäyttöalueiden lakeja, joissa harjoitat liiketoimintaa. Sinun velvollisuutenasi on varmistaa, että tuotteesi eivät ylitä lainkäyttöalueillasi ja asiakkaidesi lainkäyttöalueilla sallittuja THC:n ja CBD:n määriä (pitoisuuksia).

Ennen kuin myyt hampputuotteita Shopifyssa kansainvälisesti, pysy ajan tasalla liittovaltion, alueellisten ja paikallisten lakien sekä käyttöehtojen ja sallittua käyttöä koskevien ehtojen suhteen. Jos tarvitset lisäohjeita, käänny lakitoimiston puoleen. Shopify ei voi antaa lakineuvoja siitä, mitä voit myydä ja missä.

Sallittua käyttöä koskevien ehtojen rikkomuksesta ilmoittaminen

Jos olet havainnut sallittua käyttöä koskevien ehtojen rikkomuksen Shopifyssa, tehokkain tapa raportoida siitä on käyttää Shopifyn verkkolomaketta.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi