Hampun ja hamppupohjaisten tuotteiden myyntiä koskevat vaatimukset Kanadassa

Jotta voit myydä kannabistuotteita Shopifyssa Kanadassa, sinun on varmistettava, että noudatat tällä sivulla kuvattuja vaatimuksia. Muista, että sinun on aina noudatettava kauppasi sijainnissa ja toimituspaikoissa voimassa olevia lakeja.

Kannabistuotteiden myyntiin liittyvien vaatimusten täyttämistä koskevat lausekkeet

Vahvistan seuraavat:

  1. Olen tilin omistaja tai yrityksen omistaja, ja minulla on valtuudet sitoa liiketoimintani näihin lausekkeisiin. Yritykseni noudattaa näitä sääntöjä myydessään kannabistuotteita tai tarjotessaan niitä myyntiin.
  2. Shopify Adminissa mainittu osoite vastaa yritykseni provinssia tai territoriota, jossa harjoitan liiketoimintaani.
  3. Yritykseni harjoittaa liiketoimintaa provinssissa tai territoriossa, jossa kannabistuotteiden verkkokauppa on laillista.
  4. Provinssin tai liittovaltion hallitus on myöntänyt yritykselleni luvan myydä kannabistuotteita, ja noudatan kaikkia luvan ehtoja tai rajoituksia.
  5. Jos saan tietää ryhmäkannetta koskevasta vaatimuskirjeestä tai Health Canadan täytäntöönpanotoimista liiketoimintaani vastaan, ilmoitan tästä Shopifylle kymmenen päivän kuluessa lähettämällä siitä sähköpostitse kopion osoitteeseen legal@shopify.com.
  6. Shopifyn pyynnöstä toimitan todisteet siitä, että Shopify-kauppani, yritykseni ja kannabistuotteeni ovat lakien, säädösten ja tässä kuvailtujen vaatimusten mukaiset.

Kannabistuotteita koskevat vaatimukset

Vahvistan, että Shopify-kaupassani listatut tai myytävät kannabistuotteet:

  1. Nämä tuotteet on hankittu, käsitelty, testattu, merkitty ja markkinoitu liittovaltion ja provinssin lainsäädännön mukaisesti.
  2. Myyn kyseisiä tuotteita vain maihin, joissa nämä tuotteet ovat laillisia.
  3. Niiden markkinoinnissa en mainitse, että niillä olisi lääkinnällisiä, tautiin liittyviä tai hoidollisia hyötyjä, ellei Health Canada ole hyväksynyt kyseisiä väitteitä.
  4. Nämä tuotteet eivät ole koskaan olleet minkään sääntelyviranomaisen, kuten Health Canadan, takaisinvedon tai turvallisuusvaroituksen kohteena paikassa, jossa harjoitan liiketoimintaa.
  5. Jos nämä tuotteet joutuvat takaisinvetovaatimuksen kohteeksi, poistan ne välittömästi Shopify-kaupastani ja lopetan niiden tilausten täyttämisen, käsittelyn ja vastaanottamisen.
  6. Hyväksyn tilaukset vain Kanadan dollareina (CAD).

Ymmärrän, että jos en noudata tässä annettuja vahvistuksia ja lupauksia tai jos Shopify päättää oman harkintansa mukaan, että lisätoimet ovat tarpeen, Shopify voi ryhtyä tiliini kohdistuviin toimenpiteisiin aina tilin sulkemiseen asti.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi