Vereisten voor de verkoop van hennep en hennepproducten in Canada

Als je cannabisproducten wil verkopen op Shopify in Canada, zorg er dan voor dat je voldoet aan de vereisten die op deze pagina worden beschreven. Vergeet niet dat je je altijd moet houden aan de wetten van de locatie van je winkel en de plaatsen waar je producten naartoe stuurt.

Verklaringen in verband met de naleving van regels met betrekking tot cannabisproducten

Ik verklaar het volgende:

 1. Ik ben de accounteigenaar of eigenaar van het bedrijf en heb de bevoegdheid mijn bedrijf aan deze verklaringen te binden. Mijn bedrijf zal zich aan deze regels houden zolang het cannabisproducten verkoopt of te koop aanbiedt.
 2. Mijn adres in het Shopify-beheercentrum is hetzelfde als het adres in de provincie of het grondgebied van waaruit ik zaken doe.
 3. Mijn bedrijf werkt vanuit een provincie of grondgebied waar de online verkoop van cannabisproducten wettelijk is toegestaan.
 4. Mijn bedrijf heeft een vergunning van de provinciale of federale overheid om cannabis te verkopen en ik volg alle voorwaarden of beperkingen in mijn vergunning.
 5. Ik zal Shopify binnen tien dagen na ontvangst van een collectieve aanmaningsbrief of een handhavingsactie van Health Canada die tegen mijn bedrijf gestart is, op de hoogte stellen door een kopie van de kennisgeving via legal@shopify.com te mailen.
 6. Op elk moment dat Shopify daarom vraagt, zal ik documentatie verstrekken die bevestigt dat mijn Shopify-winkel, mijn bedrijf en mijn cannabisproducten voldoen aan de wet- en regelgeving of aan de eisen die hier worden gesteld.

Nalevingsvereisten voor cannabisproducten

Ik verklaar het volgende over de cannabisproducten die in mijn Shopify-winkel worden verkocht of te koop worden aangeboden:

 1. Deze producten zijn verkregen, verwerkt, getest, gelabeld en op de markt gebracht op de manier die door federale en provinciale wetgeving wordt vereist.
 2. Ik verkoop deze producten alleen in landen waar ze wettelijk toegestaan zijn.
 3. Ik zal deze producten niet op de markt brengen als producten met een geneeskrachtige, ziektegerelateerd of therapeutisch effect, tenzij dergelijke claims zijn goedgekeurd door Health Canada.
 4. Deze producten zijn nooit onderworpen geweest aan een terugroepactie of veiligheidswaarschuwing van een regelgevende instantie als Health Canada, in een plaats waar ik zaken doe.
 5. Als deze producten ooit worden teruggeroepen, zal ik ze onmiddellijk uit mijn Shopify-winkel verwijderen en stoppen met het afhandelen, verwerken of ontvangen van bestellingen voor deze producten.
 6. Ik accepteer alleen bestellingen in Canadese dollars (CAD).

Ik begrijp dat als ik niet voldoe aan de verklaringen en beloften die hier staan, of als Shopify naar eigen goeddunken bepaalt dat verdere actie vereist is, Shopify actie kan ondernemen tegen mijn account, tot beëindiging aan toe.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis