ข้อกำหนดสำหรับการขายสินค้าประเภทกัญชงและสินค้าที่ได้จากกัญชงในแคนาดา

หากต้องการขายสินค้าประเภทกัญชาบน Shopify ในแคนาดา คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดที่อธิบายไว้ในหน้านี้ โปรดจำไว้ว่าคุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายของตำแหน่งที่ตั้งร้านค้าและสถานที่ที่คุณจัดส่งสินค้าเสมอ

คำชี้แจงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสินค้าประเภทกัญชา

ฉันขอยืนยันว่า:

 1. ฉันเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้หรือเจ้าของธุรกิจ และมีอำนาจที่จำเป็นในการดำเนินการธุรกิจของฉันตามกฎหมายตามข้อความที่ให้ไว้ ธุรกิจของฉันจะปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ตราบใดที่มีการขายหรือเสนอขายสินค้าประเภทกัญชา
 2. ที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของฉันตรงกับจังหวัดหรือดินแดนที่ฉันดำเนินธุรกิจ
 3. ธุรกิจของฉันดำเนินงานจากจังหวัดหรือดินแดนที่การขายสินค้าประเภทกัญชาทางออนไลน์นั้นถูกกฎหมาย
 4. ธุรกิจของฉันได้รับอนุญาตจากรัฐบาลจังหวัดหรือรัฐบาลกลางให้ขายสินค้าประเภทกัญชา และฉันกำลังปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือข้อจำกัดใดๆ ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตของฉัน
 5. หากฉันทราบเกี่ยวกับจดหมายเรียกร้องการดำเนินคดีแบบกลุ่ม หรือการบังคับใช้กฎหมายของสาธารณสุขแคนาดากับธุรกิจของฉัน ฉันจะแจ้ง Shopify ภายในสิบวันโดยจะส่งอีเมลสำเนาการแจ้งเตือนไปที่ legal@shopify.com
 6. ฉันจะจัดเตรียมเอกสารที่ยืนยันว่าร้านค้า Shopify ธุรกิจ และสินค้าประเภทกัญชาของฉันปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่กล่าวถึงในที่นี้โดยครบถ้วนเมื่อใดก็ตามที่มีการร้องขอโดย Shopify

ข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับสินค้าประเภทกัญชา

ฉันยืนยันว่าสินค้าประเภทกัญชาที่แสดงหรือขายบนร้านค้า Shopify ของฉัน:

 1. สินค้าเหล่านั้นมีการจัดหา แปรรูป ทดสอบ ติดป้ายกำกับ และทำการตลาด ตามที่กฎหมายของรัฐบาลกลางและท้องถิ่นกำหนด
 2. ฉันขายสินค้าเหล่านั้นในประเทศที่กฎหมายอนุญาตให้ขายสินค้าเหล่านั้นเท่านั้น
 3. ฉันจะไม่มีการส่งเสริมทางการตลาดว่ามีประโยชน์ทางการแพทย์ โรค หรือการรักษาโรค หรือการกล่าวอ้างทางการตลาดอื่นใด เว้นแต่คำกล่าวอ้างที่ฉันอ้างได้รับการอนุมัติจากสาธารณสุขแคนาดา
 4. สินค้าเหล่านั้นไม่เคยถูกเรียกคืนหรือแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยจากหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ เช่น สาธารณสุขแคนาดาในสถานที่ที่ฉันดำเนินธุรกิจ
 5. หากสินค้าเหล่านั้นถูกเรียกคืน ฉันจะนำสินค้าเหล่านั้นออกจากร้านค้า Shopify ของฉันทันที และหยุดการจัดการ ประมวลผล หรือยอมรับคำสั่งซื้อสินค้าเหล่านั้น
 6. ฉันจะยอมรับเฉพาะคำสั่งซื้อในสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา (CAD) เท่านั้น

ฉันเข้าใจว่าการไม่ปฏิบัติตามคำยืนยันและคำสัญญาที่ระบุไว้ที่นี่ หรือหาก Shopify เห็นว่าจำเป็นตามดุลยพินิจของ Shopify แต่เพียงผู้เดียวที่ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติม Shopify อาจดำเนินการกับบัญชีผู้ใช้ของฉันซึ่งอาจนำไปสู่การยุติการใช้งานในที่สุด

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี