สินค้าในกลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสูบสารนิโคติน (ENDS)

เมื่อคุณขายสินค้าระบบนำส่งนิโคตีนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือบุหรี่ไฟฟ้า (ENDS) ผ่าน Shopify คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้กับธุรกิจของคุณ กฎหมายและข้อบังคับเหล่านี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่ตั้งร้านค้าของคุณและภูมิภาคที่คุณขายสินค้า ใช้ข้อมูลในหน้านี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับที่อาจมีผลบังคับใช้กับธุรกิจของคุณ

สินค้า ENDS หรือที่เรียกว่าบุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ น้ำยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ และน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า คุณสามารถขยายธุรกิจของคุณและเข้าถึงลูกค้าใหม่ได้โดยการขายและส่งมอบสินค้า ENDS ในหลายเขตอำนาจ หากคุณละเมิดกฎหมาย ENDS ในเขตอำนาจที่คุณประกอบธุรกิจ Shopify ก็อาจลบสินค้าหรือยกเลิกร้านค้าออนไลน์ของคุณ

กฎหมายและข้อบังคับในการขายสินค้า ENDS ในสหรัฐอเมริกา (US)

หากธุรกิจของคุณตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือคุณขายสินค้า ENDS ให้กับลูกค้าในสหรัฐอเมริกา คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง กฎหมายรัฐ และกฎหมายท้องถิ่นทั้งหมดในเขตอำนาจที่มีการโฆษณาหรือขายสินค้า ENDS ของคุณ ซึ่งรวมถึงข้อบังคับขององค์การอาหารและยา (FDA) และกฎหมายกับข้อบังคับของรัฐที่เกี่ยวกับการโฆษณา การตลาด การขายสินค้า ENDS และบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ปรุงแต่งรสให้กับผู้เยาว์

หากคุณขายสินค้า ENDS หรือน้ำยา ชิ้นส่วน เครื่องมือ หรืออุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องในสหรัฐอเมริกา คุณก็ยังต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันการค้าบุหรี่ทั้งหมด (PACT) ด้วย โดยพระราชบัญญัติ PACT จะไม่มีผลบังคับใช้หากคุณขายสินค้าที่ได้รับการอนุมัติเป็นสินค้าเลิกบุหรี่โดยองค์การอาหารและยา

หากคุณขายหรือจัดส่งสินค้า ENDS ให้พิจารณาข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ PACT ที่พบบ่อยต่อไปนี้

 • ตรวจสอบยืนยันอายุของลูกค้าโดยใช้ฐานข้อมูลที่มีในเชิงพาณิชย์
 • ลงทะเบียนธุรกิจของคุณกับผู้ดูแลภาษียาสูบ หากคุณขายสินค้าในรัฐที่มีการจัดเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้า
 • ลงทะเบียนธุรกิจของคุณกับอยการสูงสุดสหรัฐ
 • ใช้บริการจัดส่งของเอกชนที่เรียกเก็บลายเซ็นของผู้ใหญ่ ณ สถานที่จัดส่ง คุณไม่สามารถใช้บริการไปรษณีย์ของสหรัฐอเมริกา (USPS) ในการจัดส่งสินค้า ENDS ได้
 • รักษาบันทึกการจัดส่งเป็นเวลา 5 ปีที่ถูกรบกวนเนื่องจากผู้ให้บริการขนส่งได้พิจารณาแล้วหรือมีสาเหตุให้เชื่อว่าธุรกิจของคุณละเมิดพระราชบัญญัติข้อตกลง

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้า ENDS ในสหรัฐอเมริกา

คุณสามารถค้นหาข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการขายสินค้า ENDS ในสหรัฐอเมริกาได้ทางออนไลน์ เช่น ตามแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้:

กฎหมายและข้อบังคับในการขายสินค้า ENDS ในแคนาดา

หากธุรกิจของคุณตั้งอยู่ในแคนาดาหรือคุณขายสินค้า ENDS ให้กับลูกค้าในแคนาดา คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายจังหวัด กฎหมายดินแดน และกฎหมายเทศบาลที่บังคับใช้ทั้งหมดในเขตอำนาจที่คุณทำการโฆษณาหรือขายสินค้า ENDS ก่อนที่คุณจะขายสินค้า ENDS ในแคนาดา คุณควรตรวจสอบข้อกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดเนื่องจากสินค้า ENDS ได้รับการควบคุมในระดับจังหวัด

หากคุณขายสินค้า ENDS หรือน้ำยา ชิ้นส่วน เครื่องมือ หรืออุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องในแคนาดา คุณต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสินค้ายาสูบและบุหรี่ไฟ พระราชบัญญัติความปลอดภัยของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ และพระราชบัญญัติอาหารและยา

ในแต่ละเขตอำนาจมีข้อกำหนดสำหรับ ENDS ที่แตกต่างกันไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง:

 • วิธีที่คุณสามารถโฆษณาสินค้า ENDS ได้
 • ปริมาณนิโคตินที่อนุญาตในสินค้า ENDS
 • การขายสินค้า ENDS ปรุงแต่งรส
 • ข้อกำหนดด้านภาษีสำหรับสินค้า ENDS

หากคุณขายหรือจัดส่งสินค้า ENDS ในแคนาดา ให้พิจารณาข้อกำหนดที่พบบ่อยเหล่านี้:

 • ห้ามขายหรือโฆษณาสินค้า ENDS ให้กับผู้เยาว์
 • ห้ามขายหรือจัดส่งสินค้า ENDS ระหว่างสองจังหวัดขึ้นไป
 • ห้ามขายสินค้า ENDS โดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในควิเบก
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์ของสินค้า ENDS เป็นไปตามข้อบังคับในการติดฉลากและบรรจุภัณฑ์ของสินค้าบุหรี่ไฟฟ้า

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้า ENDS ในแคนาดา

คุณสามารถค้นหาข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการขายสินค้า ENDS ในแคนาดาได้ทางออนไลน์ เช่น ตามแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้:

กฎหมายและข้อบังคับในการขายสินค้า ENDS ในสหภาพยุโรป (EU)

หากธุรกิจของคุณอยู่ในสหภาพยุโรปหรือคุณขายสินค้า ENDS ให้ลูกค้าในสหภาพยุโรป คุณจะต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมสินค้ายาสูบ 2014/40/EU (TPD) ก่อนที่จะขายสินค้า ENDS ในสหภาพยุโรป คุณควรตรวจสอบข้อกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด รวมถึงกฎหมายของรัฐสมาชิกที่คุณต้องการขายสินค้าของคุณ

ในแต่ละเขตอำนาจมีข้อกำหนดสำหรับ ENDS ที่แตกต่างกันไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง:

 • คุณสามารถขายผลิตภัณฑ์ ENDS ทางออนไลน์ได้อย่างถูกกฎหมายให้กับประเทศที่เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปสองประเทศขึ้นไปเท่านั้น หากคุณเป็นผู้ค้าปลีกที่จดทะเบียน
 • คุณต้องเพิ่มคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพบนสินค้า ENDS ของคุณที่แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าสินค้านี้มีนิโคตินและผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ควรใช้
 • วิธีที่คุณสามารถโฆษณา ทำการตลาด และขายสินค้า ENDS ได้
 • ปริมาณนิโคตินที่อนุญาตในสินค้า ENDS
 • วิธีการติดฉลากสินค้า ENDS

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้า ENDS ในสหภาพยุโรป

คุณสามารถค้นหาข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการขายสินค้า ENDS ในสหภาพยุโรปได้ทางออนไลน์ เช่น แนวทางของคณะกรรมาธิการยุโรปเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า

กฎหมายและข้อบังคับสำหรับการขายสินค้า ENDS ในสหราชอาณาจักร (UK)

หากธุรกิจของคุณอยู่ในสหราชอาณาจักรหรือคุณขายสินค้า ENDS ให้กับลูกค้าในสหราชอาณาจักร คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง กฎหมายเทศมณฑล และกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ทั้งหมดในเขตอำนาจที่มีการโฆษณาหรือขายสินค้า ENDS ของคุณ ซึ่งรวมทั้งกฎและข้อบังคับที่กรมอนามัยและการดูแลสังคม รวมถึงหน่วยงานมาตรฐานการโฆษณาได้ตั้งไว้

หากคุณขายสินค้า ENDS หรือน้ำยา ชิ้นส่วน เครื่องมือ หรืออุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องในสหราชอาณาจักร คุณก็ต้องปฏิบัติตามแนวทางและข้อบังคับของสำนักงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและยา (MHRA) ซึ่งรวมถึงข้อบังคับด้านยาสูบและสินค้าที่เกี่ยวข้อง (TRPR) และข้อบังคับด้านสินค้ายาสูบและสินค้าสูบนิโคติน (ฉบับแก้ไข)

แต่ละสำนักงานรัฐมีข้อกำหนดสำหรับ ENDS ที่แตกต่างกันไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง:

 • วิธีที่คุณสามารถโฆษณา ทำการตลาด และขายสินค้า ENDS ได้
 • ปริมาณนิโคตินที่อนุญาตในสินค้า ENDS
 • วิธีที่คุณสามารถเพิ่มการอวดอ้างสรรพคุณด้านสุขภาพเกี่ยวกับสินค้า ENDS
 • วิธีการติดฉลากสินค้า ENDS

หากคุณขายหรือจัดส่งสินค้า ENDS ในสหราชอาณาจักร ให้พิจารณาข้อกำหนดที่พบบ่อยเหล่านี้:

 • ห้ามขายสินค้า ENDS ให้กับบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี
 • ห้ามเพิ่มการอวดอ้างด้านสุขภาพใดๆ ไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ รวมถึงการอวดอ้างด้านการเลิกบุหรี่ เว้นแต่ว่าสินค้า ENDS ของคุณจะได้รับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์โดย MHRA
 • ลงทะเบียนเป็นผู้ค้าปลีกข้ามพรมแดนก่อนที่คุณจะขายหรือจัดส่งสินค้า ENDS ระหว่างเขตอำนาจสองแห่งขึ้นไป เช่น บริเตนใหญ่ไปยังไอร์แลนด์เหนือ หรือบริเตนใหญ่ไปยังสหภาพยุโรป

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้า ENDS ในสหราชอาณาจักร

คุณสามารถค้นหาข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการขายสินค้า ENDS ในสหราชอาณาจักรได้ทางออนไลน์ เช่น ตามแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้:

กฎหมายและข้อบังคับสำหรับการขายสินค้า ENDS ในออสเตรเลีย

ในประเทศออสเตรเลีย การขายสินค้า ENDS ที่มีนิโคตินเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้า ENDS ในออสเตรเลีย

คุณสามารถค้นหาข้อมูลบางประการออนไลน์เกี่ยวกับการขายสินค้า ENDS ในออสเตรเลียได้ตามแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ เช่น

กฎหมายและข้อบังคับสำหรับการขายสินค้า ENDS ในนิวซีแลนด์

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2021 ข้อบังคับใหม่ที่บังคับใช้กับสินค้า ENDS ในประเทศนิวซีแลนด์จะมีผลบังคับใช้ ในระหว่างนี้ คุณควรปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาพแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่และสินค้าควบคุม (บุหรี่ไฟฟ้า) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2020

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายด้านสินค้า ENDS ในประเทศนิวซีแลนด์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี