การระดมทุน

Shopify นิยามการระดมทุนว่าเป็นการบริจาคเพื่อระดมเงินให้แก่องค์กรการกุศล โครงการ หรือบริษัทอื่นๆ โดยการระดมทุนนั้นอาจเกิดขึ้นจากการขายสินค้าที่มีข้อความระบุว่าจะนำยอดขายส่วนหนึ่งไปบริจาคให้กับองค์กรการกุศลหรือโครงการเพื่อการกุศลนั้นๆ

หากคุณต้องการระดมทุนเพื่อการกุศล องค์กรไม่แสวงผลกำไร หรือโครงการผ่านร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ Shopify รวมถึงให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องแม่นยำเกี่ยวกับวิธีการที่คุณวางแผนจะใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน

แนวทางสำหรับการระดมทุนเพื่อองค์กรการกุศลที่จดทะเบียนหรือองค์กรไม่แสวงผลกำไร

หากคุณเป็นองค์กรการกุศลที่จดทะเบียนหรือตัวแทนขององค์กรการกุศลหรือองค์กรไม่แสวงผลกำไร และต้องการใช้ร้านค้า Shopify ของคุณในการระดมทุน คุณจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องแม่นยำเกี่ยวกับร้านค้าออนไลน์ของคุณ โดยข้อมูลเหล่านี้จะต้องเปิดเผยต่อสาธารณะและเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

 • ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ขององค์กรคุณ
 • หมายเลขประจำองค์กรของคุณ
 • การรายงานสถานะการยกเว้นภาษีขององค์กรคุณภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ตัวอย่างเช่น ประมวลกฎหมายภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา หรือบัญญัติภาษีเงินได้ในแคนาดา
 • หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าองค์กรของคุณอยู่ในรายชื่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตอํานาจศาลของคุณ เช่น ฐานข้อมูล GuideStar หรือฐานข้อมูลของสำนักงานสรรพากรของสหรัฐฯ (Internal Revenue Service: IRS) ซึ่งระบุข้อมูลองค์กรที่ได้รับการยกเว้นภาษีในสหรัฐอเมริกา, ฐานข้อมูลของสำนักงานสรรพากรของแคนาดา (Canada Revenue Agency: CRA) ซึ่งระบุข้อมูลองค์กรการกุศลที่จดทะเบียนแล้วในแคนาดา, ฐานข้อมูลของคณะกรรมการด้านการกุศลของอังกฤษและเวลส์ (Charity Commission of England and Wales) ในสหราชอาณาจักร, ฐานข้อมูล Charity Register ของคณะกรรมการเพื่อการกุศลและการไม่แสวงหาผลกำไรออสเตรเลีย (Australian Charities and Not-for-profits Commission: ACNC) ในออสเตรเลีย หรือฐานข้อมูล Charities Register ในนิวซีแลนด์

นอกจากนี้ คุณยังควรพิจารณาการเพิ่มลิงก์ที่นำไปยังเว็บไซต์องค์กรการกุศลที่จดทะเบียนหรือองค์กรไม่แสวงผลกำไรไว้บนร้านค้าออนไลน์ของคุณ

แหล่งข้อมูล

คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการเกี่ยวกับแนวทางการระดมทุนสำหรับองค์กรการกุศลที่จดทะเบียนหรือองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรทางออนไลน์ได้ที่

แนวทางสำหรับการบริจาคและการมีส่วนร่วมกับองค์กรการกุศลที่จะทะเบียนหรือองค์กรไม่แสดงผลกำไร

หากคุณมีส่วนร่วมกับองค์กรการกุศลที่จดทะเบียนหรือองค์กรไม่แสวงผลกำไรมากกว่าหนึ่งองค์กร หรือคุณระบุว่าคุณได้บริจาคส่วนหนึ่งของยอดขายคุณไปให้องค์กรการกุศลที่จดทะเบียนหรือองค์กรไม่แสวงผลกำไรมากกว่าหนึ่งองค์กร คุณจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันหรือถูกต้องแม่นยำเกี่ยวกับร้านค้าออนไลน์ของคุณ โดยข้อมูลเหล่านี้จะต้องเปิดเผยต่อสาธารณะและเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

 • ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ขององค์กรการกุศลที่จดทะเบียนหรือองค์กรไม่แสวงผลกำไร
 • หมายเลขประจำองค์กรการกุศลที่จดทะเบียนหรือองค์กรไม่แสวงผลกำไร
 • หลักฐานแสดงความเกี่ยวข้องหรือหลักฐานการบริจาคให้กับองค์กรการกุศลดังกล่าว

แนวทางสำหรับการระดมทุนส่วนตัว

หากคุณต้องการใช้ร้านค้าออนไลน์ของคุณในการระดมทุนส่วนตัว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการระดมทุนของคุณเป็นไปตามแนวทางดังต่อไปนี้:

 • การระดมทุนของคุณจะต้องไม่ได้เชื่อมโยงกับกิจกรรมต้องห้ามใดๆ ภายใต้นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ Shopify
 • คุณจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องแม่นยำเกี่ยวกับเป้าหมายของการนำการระดมทุนดังกล่าวไปใช้ไว้ในร้านของคุณแบบสาธารณะ
 • คุณจะต้องระบุข้อจำกัดความรับผิดชอบและข้อความที่แสดงออกว่าธุรกิจของคุณไม่ใช่องค์กรที่ได้รับการยกเว้นภาษี
 • คุณจะต้องใส่ข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาคในการระดมทุนของคุณที่ไม่สามารถนำไปที่ดําเนินการกับโครงการระดมทุนของคุณซึ่งไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางในรูปแบบของการบริจาคเพื่อการกุศลได้

กิจกรรมต้องห้าม

เราไม่อนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมบางอย่างใน Shopify เนื่องจากกิจกรรมเหล่านั้นถือเป็นการกระทำที่เป็นประสงค์ร้ายและหลอกลวงซึ่งนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ Shopify ห้ามไม่ให้กระทำ โดยรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงกิจกรรมต้องห้ามดังต่อไปนี้

 • การอ้างว่าเกี่ยวข้องกับองค์กรการกุศลที่มีอยู่จริงเพื่อชักนำให้มีการบริจาค
 • การระดมทุนโดยฉ้อโกงเพื่อองค์กรการกุศลที่ไม่มีอยู่จริง
 • แสร้งว่าเป็นองค์กรการกุศล ตัวอย่างเช่น บิดเบือนสถานะความเป็นองค์กรการกุศลของธุรกิจคุณเพื่อชักนำให้มีการบริจาค
 • การใช้ชื่อ โลโก้ หรือรูปภาพที่คล้ายกับขององค์กรการกุศลที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งคุณไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • การชักนำให้บริจาคโดยใช้คำกล่าวอ้างที่คลุมเครือและเล่นกับความรู้สึกแต่ไม่ได้ระบุข้อมูลที่เจาะจงเกี่ยวกับวิธีการใช้เงินบริจาค

Shopify ขอสงวนสิทธิ์ในการขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบยืนยันการเรียกร้องเงินบริจาคหรือความเกี่ยวข้องกับองค์กรการกุศล องค์กรไม่แสวงผลกำไร หรือโครงการ ทั้งนี้ หากคุณไม่สามารถให้ข้อมูลหรือเอกสารที่ร้องขอ อาจส่งผลให้บัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณถูกระงับหรือถูกปิดได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี