การดรอปชิป

เมื่อคุณดรอปชิปสินค้าผ่าน Shopify คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้กับการขายสินค้าราวกับว่าเป็นผู้ค้าปลีกสินค้าเหล่านั้น กฎหมายและข้อบังคับเหล่านี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่ร้านค้าของคุณตั้งอยู่และภูมิภาคที่คุณขาย ใช้ข้อมูลบนหน้านี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย และข้อบังคับที่อาจมีผลบังคับใช้กับธุรกิจของคุณ

การดรอปชิปคืออะไร

การดรอปชิปเป็นวิธีการจัดการคำสั่งซื้อซึ่งผู้ขายไม่ได้เก็บสินค้าที่ขายไว้ในสต็อก แต่ผู้ขายซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์จากภายนอกและได้จัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าโดยตรงแล้ว ดังนั้นผู้ขายจึงไม่ต้องจัดการสินค้าโดยตรงในระหว่างการทำธุรกรรมแต่ละรายการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดรอปชิป

ความปลอดภัยของสินค้า

หากคุณดรอปชิปสินค้าอยู่ คุณต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณวางขายสินค้าที่ปลอดภัย ก่อนที่จะดรอปชิปสินค้า ให้ตรวจสอบความปลอดภัยดังต่อไปนี้ให้เรียบร้อย:

 • ตรวจสอบกฎหมายความปลอดภัยของสินค้า
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณมีใบอนุญาต การรับรอง เครื่องหมาย คําเตือนด้านความปลอดภัย หรือเอกสารที่เหมาะสมอื่นๆ เช่น คําแนะนําในเขตอำนาจศาลที่คุณต้องการขายสินค้าเหล่านั้น
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคําเตือนและคําแนะนําด้านความปลอดภัยนั้นเขียนขึ้นในภาษาราชการของเขตอำนาจศาลที่ขายสินค้านั้นไป

แม้ว่าคุณจะมีใบอนุญาตหรือการรับรองที่เหมาะสมในเขตอำนาจศาลหนึ่งๆ ใบอนุญาตหรือการรับรองเหล่านี้ไม่สามารถนำไปบังคับใช้กับเขตอำนาจศาลอื่นๆ คุณควรปรึกษากับทนายความก่อนวางขายสินค้าในตลาดแห่งใหม่ เนื่องจากกฎหมายความปลอดภัยของสินค้าแตกต่างกันไปในแต่ละเขต

หากคุณเป็นผู้ขายที่ขายสินค้าอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณควรตรวจสอบแหล่งข้อมูลสำหรับธุรกิจขนาดย่อมและบอทควบคุมดูแลของสำนักงานคณะกรรมาธิการความปลอดภัยของสินค้าบริโภค เพื่อช่วยให้คุณรับทราบข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่สำคัญ ซึ่งอาจมีผลบังคับใช้กับสินค้าของคุณ

หากคุณเป็นผู้ขายที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือหากคุณเป็นผู้ขายที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริโภคในเขตเศรษฐกิจยุโรป กฎหมายยุโรปจะมีผลบังคับใช้กับคุณ คุณควรตรวจสอบแหล่งข้อมูลต่อไปนี้เพื่อช่วยให้คุณทราบถึงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่สําคัญที่อาจมีผลบังคับใช้กับสินค้าของคุณ:

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรป

ความรับผิดต่อสินค้า

แม้ว่าคุณจะไม่สามารถจัดการสินค้าได้โดยตรงเมื่อใช้วิธีการจัดการคำสั่งซื้อด้วยการดรอปชิป คุณอาจต้องรับผิดต่อสินค้าที่ไม่ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยในเขตอำนาจศาลที่คุณขายสินค้าอยู่

ก่อนที่จะใช้วิธีการจัดการคำสั่งซื้อด้วยการดรอปชิป โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกซัพพลายเออร์ที่มีชื่อเสียง คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้เพื่อช่วยเลือกซัพพลายเออร์ที่มีชื่อเสียงได้

 • อ่านรีวิวของผู้ที่มีโอกาสเป็นซัพพลายเออร์
 • อ่านนโยบายของซัพพลายเออร์
 • พูดคุยกับซัพพลายเออร์เกี่ยวกับธุรกิจของพวกเขา
 • ซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์เพื่อให้คุณสามารถประเมินคุณภาพของซัพพลายเออร์ได้
 • สั่งซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์เพื่อให้คุณสามารถระบุได้ว่าต้องใช้เวลาเท่าใดในการประมวลผลและจัดส่งสินค้า และต้องใช้เวลาเท่าใดกว่าสินค้าจะมาถึง

การเรียกคืนสินค้า

การเรียกคืนสินค้าคือเมื่อสินค้าที่มีข้อบกพร่องหรือไม่ปลอดภัยถูกกู้คืนจากผู้บริโภค การเรียกคืนมักจะเกิดขึ้นเนื่องจากข้อกังวลด้านความปลอดภัยมากกว่าข้อบกพร่องจากการผลิต การเรียกคืนสินค้านั้นอาจเกิดขึ้นเมื่อบริษัทรายงานสินค้าของตนต่อรัฐบาลหรือหลังจากที่รัฐบาลได้รับรายงานจากผู้บริโภคหรือแหล่งอื่นๆ ก็ได้

ผู้ใดก็ตามที่ผลิต นําเข้า จัดจำหน่าย หรือขายสินค้าบริโภคควรตรวจสอบภาระผูกพันและความรับผิดชอบของตนภายใต้กฎหมายการเรียกคืนสินค้าในเขตอำนาจศาลที่ผู้นั้นดำเนินธุรกิจอยู่

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูการเรียกคืนสินค้าในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่คุณต้องการขายสินค้าของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้วางขายสินค้าที่อาจถูกเรียกคืนได้อยู่

หากคุณกำลังขายสินค้าที่อาจถูกเรียกคืนในภายหลังอยู่ คุณจะต้องลบสินค้าดังกล่าวออกจากร้านค้าออนไลน์ของคุณทันที และหากกฎหมายกำหนด คุณอาจต้องแจ้งให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าดังกล่าวทราบและแนะนำขั้นตอนถัดไป

หากคุณรับทราบว่าสินค้าที่คุณขายอาจมีปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพหรือปัญหาที่เกี่ยวกับความปลอดภัย คุณควรปรึกษากับที่ปรึกษาด้านกฎหมายว่าคุณมีภาระผูกพันด้านกฎหมายในการรายงานข้อมูลดังกล่าวให้รัฐบาลทราบหรือไม่ หากมี รัฐบาลจะประเมินรายงานของคุณและตัดสินใจว่าจะต้องเรียกคืนสินค้าหรือไม่

หากคุณคิดว่าคุณอาจต้องดำเนินการเรียกคืนสินค้าในอนาคต คุณควรพิจารณาว่าจะต้องมีแผนเรียกคืนไว้ใช้หรือไม่ แผนเรียกคืนที่รอบคอบและรัดกุมสามารถป้องกันอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับลูกค้าและลดผลกระทบต่อธุรกิจของคุณได้

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

Shopify สนับสนุนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และส่งเสริมให้คุณทำเช่นเดียวกัน นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ Shopify ไม่อนุญาตให้โพสต์หรืออัปโหลดเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

หากคุณดรอปชิปสินค้า คุณควรพิจารณาว่าซัพพลายเออร์เสนอสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ มีแบรนด์ หรือเครื่องหมายการค้าหรือไม่ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ซื้อสินค้าจากผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตหรือซื้อจากผู้ผลิตโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หมวดหมู่สินค้าต่อไปนี้อาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ มีแบรนด์ หรือเครื่องหมายการค้าได้:

 • เสื้อผ้า
 • กระเป๋าแบรนด์เนม
 • นาฬิกาข้อมือ
 • เครื่องสำอาง
 • อุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ของเล่น

หากเราพบว่าคุณขายสินค้าลอกเลียนแบบหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โปรดทราบว่าคุณมีความเสี่ยงที่จะถูก Shopify ระงับการใช้งาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อพิพาทเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และข้อพิพาทเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

กรอบเวลาการจัดส่งและการประมวลผล

ภายใต้ข้อกำหนดในการใช้บริการของ Shopify คุณต้องเพิ่มข้อมูลการประมวลผลและการจัดส่งที่เข้าถึงได้โดยสาธารณะซึ่งถูกต้องและเป็นปัจจุบันไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ หากคุณไม่ดำเนินการโพสต์ไทม์ไลน์การจัดส่งที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้สำเร็จ บัญชีร้านค้าออนไลน์ของคุณอาจถูกปิดใช้งานได้ หากบัญชีถูกปิดใช้งาน คุณอาจไม่สามารถประมวลผลคำสั่งซื้อหรือเข้าถึงร้านค้าออนไลน์ของคุณได้

ก่อนที่ลูกค้าจะซื้อสินค้าเสร็จ คุณควรแจ้งให้ชัดเจนว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าใดกว่าสินค้าที่สั่งซื้อจะมาถึง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สื่อสารกับลูกค้าของคุณแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดความล่าช้าขึ้นกับคำสั่งซื้อของพวกเขาหลังจากที่ซื้อสินค้าเสร็จ

หากคุณใช้วิธีการจัดการคำสั่งซื้อด้วยการดรอปชิป คุณควรแจ้งให้ลูกค้าของคุณทราบว่าสินค้าจะถูกจัดส่งโดยบุคคลภายนอกจากอีกตำแหน่งที่ตั้งหนึ่ง ก่อนที่คุณจะเลือกซัพพลายเออร์การดรอปชิป คุณควรสั่งซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์ดังกล่าว เพื่อให้คุณกำหนดได้ว่าจะต้องใช้เวลาประมวลผลและจัดส่งคำสั่งซื้อ นานเท่าใด และต้องใช้เวลานานเท่าใดกว่าสินค้าจะมาถึง

หากคุณเป็นผู้ขายที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือหากคุณเป็นผู้ขายที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริโภคในเขตเศรษฐกิจยุโรป กฎหมายยุโรปจะมีผลบังคับใช้กับคุณ คุณควรตรวจสอบแหล่งข้อมูลต่อไปนี้เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลการจัดส่งและการนำส่งที่สําคัญที่คุณควรแจ้งให้ลูกค้าทราบ:

การประมวลผลการคืนเงิน

ภายใต้ข้อกำหนดในการใช้บริการของ Shopify คุณต้องเพิ่มนโยบายการคืนเงินที่เข้าถึงได้โดยสาธารณะซึ่งถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้กับร้านค้าออนไลน์ของคุณ นโยบายการคืนเงินของคุณควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • เวลาที่ต้องคืนสินค้า
 • ที่อยู่สำหรับส่งสินค้าที่เรียกคืน
 • ต้นทุนการคืนสินค้าและผู้ที่ชำระค่าคืนสินค้า
 • ระยะเวลาจนกว่าจะได้รับเงินคืนอาจขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าอยู่ที่ใดเมื่อนับจากตำแหน่งที่ตั้งของคุณ
 • ข้อมูลติดต่อที่ลูกค้าสามารถใช้ติดต่อคุณได้หากพวกเขาไม่ได้รับการคืนเงินในเวลาที่เหมาะสม

หากคุณเป็นผู้ขายที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือหากคุณเป็นผู้ขายที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริโภคในเขตเศรษฐกิจยุโรป กฎหมายยุโรปจะมีผลบังคับใช้กับคุณ ในนโยบายการคืนเงินของคุณ คุณต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานแก่ผู้บริโภคในเขตเศรษฐกิจยุโรป รวมถึงสิทธิในการถอนคืนสินค้าและการส่งมอบสินค้าให้ตรงตามสัญญา ตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคมักมีเวลา 14 วันหลังจากได้รับสินค้าที่สั่งซื้อออนไลน์เพื่อตัดสินใจว่าพวกเขาต้องการคืนสินค้าเพื่อรับเงินคืนเต็มจำนวนหรือไม่

ตรวจสอบแหล่งข้อมูลต่อไปนี้เพื่อทำความคุ้นเคยกับสิทธิของผู้บริโภคในเขตเศรษฐกิจยุโรป:

คุณควรตรวจสอบกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณและเขตอำนาจศาลของลูกค้าคุณเพื่อดูข้อกฎหมายเกี่ยวกับการคืนเงิน หากคุณไม่ดำเนินการโพสต์นโยบายการคืนเงินที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้สำเร็จ บัญชีร้านค้าออนไลน์ของคุณอาจถูกปิดใช้งานได้ หากบัญชีของคุณถูกปิดใช้งาน คุณอาจไม่สามารถประมวลผลคำสั่งซื้อหรือเข้าถึงร้านค้าออนไลน์ของคุณได้

การกําหนดราคาแบบรวมค่าใช้จ่าย

หากคุณใช้วิธีการจัดการคำสั่งซื้อด้วยการดรอปชิปเพื่อนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศไปยังอีกประเทศหนึ่ง การระบุให้ชัดเจนว่าสินค้ากำลังได้รับการนําเข้าอยู่และอาจต้องผ่านพิธีการศุลกากรถือเป็นสิ่งสำคัญ อีกทั้งควรจะระบุค่าธรรมเนียมก่อนการชำระเงินทั้งหมดไว้ด้วย

หากคุณเป็นผู้ขายที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือหากคุณเป็นผู้ขายที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริโภคในเขตเศรษฐกิจยุโรป กฎหมายยุโรปจะมีผลบังคับใช้กับคุณ นอกจากนี้ คุณยังต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับราคาของสินค้าและบริการทั้งหมดโดยรวมถึงภาษี ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง และค่าจัดส่งที่เกี่ยวข้องแก่ผู้บริโภคในเขตเศรษฐกิจยุโรปด้วย (หากมี)

ตรวจสอบแหล่งข้อมูลต่อไปนี้เพื่อทำความคุ้นเคยกับสิทธิของผู้บริโภคในเขตเศรษฐกิจยุโรป:

แหล่งข้อมูล

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินค้าได้ทางออนไลน์ เช่น:

คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่เจาะจงเกี่ยวกับการเรียกคืนสินค้าทางออนไลน์ได้ เช่น:

คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่เจาะจงเกี่ยวกับการคืนเงินทางออนไลน์ได้ เช่น:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี