แนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shop สำหรับผู้ขายในสหภาพยุโรป

Shop คือปลายทางการช้อปปิ้งและแอปติดตามการจัดส่งที่พร้อมให้บริการทั้งในระบบ iOS, Android และบนเว็บ อย่างไรก็ตามกิจกรรมบางประการก็ขัดต่อพันธกิจของ Shop เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ขายและลูกค้าจะมีประสบการณ์ที่สอดคล้องตรงกัน เราบังคับใช้ข้อกำหนดของเราผ่านแนวทางที่ระบุไว้ในแนวทางปฏิบัติสําหรับผู้ขายที่ใช้ Shop รวมถึงข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดและนโยบายต่อไปนี้ด้วย

ข้อตกลงเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับนิติบุคคลของ Shopify ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงทั้ง Shopify และ Shop (นิติบุคคลของ Shopify) Shopify หรือ Shop สามารถดำเนินการหรือใช้มาตรการการบังคับใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการละเมิด หากคุณเป็นผู้ขายในสหภาพยุโรป คุณสามารถตรวจดูบทความนี้เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อจํากัดของ Shop และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดข้อกำหนดของเรา

การทำความเข้าใจข้อจํากัดของ Shop ในสหภาพยุโรป (EU)

ผู้ขายที่ขายสินค้าบน Shop ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสำหรับผู้ขายที่ใช้ Shop เราเข้าใจดีว่ากฎหมายและข้อบังคับอาจมีความซับซ้อน และบางครั้งก็มีปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากความเข้าใจผิด ดังนั้นข้อจํากัดที่เราบังคับใช้จะได้รับการปรับเทียบอย่างถี่ถ้วนเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างการละเมิดที่มาจากข้อผิดพลาดโดยบริสุทธิ์ใจกับการละเมิดโดยเจตนา นอกเหนือจากข้อกำหนดของ Shopify แล้ว หากคุณละเมิดข้อกำหนดของ Shop ด้วย Shop ก็อาจดำเนินการที่ส่งผลกระทบต่อร้านค้าของคุณ ดังต่อไปนี้

  • นำรายการสินค้าออกจาก Shop
  • ให้ร้านค้าของคุณไม่มีสิทธิ์ใช้งาน Shop

Shopify ใช้กระบวนการแบบอัตโนมัติร่วมกับกระบวนการที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการตรวจหาและจัดการกับการละเมิดข้อกำหนด โดยการอุทธรณ์แต่ละครั้งจะมีสมาชิกในทีมของ Shopify เป็นผู้ตรวจสอบ

ร่วมมือกับ Shopify เพื่อแก้ไขการละเมิดข้อกำหนด

เมื่อคุณขายสินค้าบน Shop คุณควรรู้วิธีจัดการและแก้ไขการละเมิดข้อกำหนดที่อาจเกิดขึ้นขณะใช้งานแพลตฟอร์ม

การลบสินค้าออก

Shopify อาจลบสินค้าออกจาก Shop ในบางกรณี เช่น การขายสินค้าดังกล่าวถือว่าผิดกฎหมายหรือละเมิดแนวทางปฏิบัติสำหรับสินค้าต้องห้ามของ Shop

หากคุณได้รับการแจ้งเตือนที่ระบุว่าสินค้าถูกลบออก คุณควรตรวจสอบคำแนะนำในอีเมลหรือการแจ้งเตือนส่วนผู้ดูแล Shopify ที่คุณได้รับ ซึ่งคำแนะนำเหล่านี้จะช่วยแนะนำคุณในขั้นตอนถัดไปหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ

บัญชีที่ไม่มีสิทธิ์ใช้งาน Shop

หากบัญชีผู้ใช้ของคุณไม่มีสิทธิ์ใช้งาน Shop และคุณเชื่อว่าเป็นเรื่องผิดพลาด Shopify จะระบุกระบวนการยื่นอุทธรณ์สำหรับข้อจํากัดนั้น การแจ้งเตือนที่คุณได้รับทางอีเมลจะระบุขั้นตอนคร่าวๆ ให้ปฏิบัติเพื่อทำการยื่นอุทธรณ์ Shopify จะตรวจสอบการอุทธรณ์และแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลหากคุณได้รับสิทธิ์ใช้งาน Shop คืนดังเดิม

การประมวลผลอัตโนมัติและการจำกัดบัญชี

Shopify ใช้กระบวนการแบบอัตโนมัติร่วมกับกระบวนการที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการระบุหาและดำเนินการกับการละเมิดแนวทางปฏิบัติสำหรับสินค้าต้องห้ามของ Shop หากการดำเนินการของ Shopify ส่งผลกระทบต่อบัญชีของคุณ คุณสามารถเลือกยื่นอุทธรณ์การตัดสินครั้งนั้นๆ ได้ โดยการอุทธรณ์แต่ละครั้งจะมีสมาชิกในทีมของ Shopify เป็นผู้ตรวจสอบ

การอุทธรณ์การจำกัดบัญชี

หากบัญชีของคุณถูกจำกัดเนื่องจากการละเมิดข้อกำหนด Shopify จะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมลหรือในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ หากคุณเชื่อว่ามีข้อผิดพลาด คุณสามารถยื่นอุทธรณ์ตามคำแนะนำต่อไปนี้ที่ระบุไว้ในการแจ้งเตือน โดยเราจะพิจารณาข้อมูลที่คุณมอบให้และอาจติดต่อเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเอกสารประกอบ ทั้งนี้ Shopify จะแจ้งให้คุณทราบว่าการอุทธรณ์ของคุณได้รับการอนุมัติหรือถูกปฏิเสธผ่านทางอีเมล

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี