Riktlinjer för Shop för handlare inom Europeiska unionen

Shop är en shoppingdestinations- och leveransspårningsapp som är tillgänglig för kunder med iOS, Android och på webben. Det finns vissa aktiviteter som går emot Shops uppdrag att säkerställa en konsekvent upplevelse för handlare och kunder. Vi tillämpar våra villkor enligt beskrivningen i Shop Merchant Guidelines, och alla relevanta villkor och policyer, inklusive följande villkor och policyer:

Dessa villkor utgör ett avtal mellan dig och tillämplig Shopify-enhet, som inkluderar både Shopify och Shop (en del av Shopify). Åtgärder och tvingande åtgärder kan vidtas av antingen Shopify eller Shop, beroende på överträdelsens art. Om du är en handlare inom den Europeiska unionen kan du granska den här artikeln för att lära dig om Shop-begränsningar och de potentiella konsekvenserna av att bryta mot våra villkor.

Förstå Shops begränsningar inom den Europeiska unionen (EU)

Handlare som säljer via Shop måste följa riktlinjerna för Shop-handlare. Vi är medvetna om att lagar och förordningar kan vara komplicerade och att det ibland uppstår missförstånd. De begränsningar vi tillämpar är därför noggrant anpassade för att skilja på genuina misstag och medvetna överträdelser. Utöver Shopifys villkor kan Shop vidta följande åtgärder som påverkar din Shop-butik om du bryter mot Shops villkor:

  • Ta bort en produkt från Shop
  • Gör din butik icke-valbar för Shop

Shopify använder en kombination av automatiserade och manuella processer för att upptäcka och hantera villkorsöverträdelser. Varje överklagan granskas av en Shopify-teammedlem.

Arbeta med Shopify för att åtgärda villkorsöverträdelser

När du säljer via Shop är det viktigt att du vet hur du åtgärdar och löser villkorsöverträdelser som kan uppstå när du använder plattformen.

Borttagning av produkt

Shopify kan ta bort produkter från Shop i vissa situationer, till exempel om försäljningen av en produkt är olaglig eller bryter mot Shops riktlinjer för förbjudna produkter.

Om du får meddelande om att en produkt har tagits bort är det viktigt att granska instruktionerna i e-postmeddelandet eller meddelandet du fick från Shopify admin. Dessa instruktioner hjälper dig med nästa steg eller ger ytterligare information om din specifika situation.

Kontot inte tillgängligt för Shop

Om ditt konto har bedömts vara olämpligt för Shop och du anser det vara ett misstag har Shopify en process för att överklaga den begränsningen. Aviseringen som du erhållit via e-post beskriver hur du skickar in en överklagan. Shopify granskar din överklagan och meddelar dig via e-post om din Shop-behörighet återställs.

Automatiserade processer och kontobegränsningar

Shopify använder en kombination av automatiserade och manuella granskningsprocesser för att identifiera och vidta åtgärder mot överträdelser av Shops förbjudna produktriktlinjer. Om en åtgärd vidtas av Shopify som påverkar ditt konto har du möjlighet att överklaga beslutet. Varje överklagan granskas av en Shopify-teammedlem.

Åberopa kontobegränsningar

Om ditt konto begränsas på grund av villkorsöverträdelser kommer Shopify att meddela dig antingen via e-post eller i din Shopify admin. Om du tror att det har skett ett misstag kan du skicka in en överklagan genom att följa instruktionerna i meddelandet. Vi kommer överväga angiven information och kontaktar dig eventuellt för ytterligare uppgifter eller dokument. Shopify kommer sedan meddela dig via e-post om din överklagan har beviljats eller inte.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis