Förbjudna produkter i Shop

När du säljer produkter via Shop är det viktigt att se till att produkterna följer riktlinjerna för Shop-handlare och alla relevanta villkor och policyer.

Relevanta policyer och riktlinjer

Läs igenom följande policyer och riktlinjer innan du listar produkter i Shop:

Förbjudna produkttyper i Shop

När du säljer produkter via Shop finns det ytterligare förbjudna produkttyper. Förbjudna produkttyper i Shop inkluderar, men är inte begränsade till, följande exempel:

 • åldersbegränsade produkter såsom alkohol, tobak eller hasardspel
 • djur och boskap, inklusive husdjursrecept och vissa animaliska produkter
 • bilar, bildelar och andra motoriserade fordon, inklusive men inte begränsat till husbilar (RV), terrängfordon (ATV) och motorcyklar
 • cannabisprodukter
 • droger och drogrelaterade produkter
 • finansiella eller professionella tjänster
 • farligt material
 • mänskliga delar
 • vuxet innehåll, tjänster eller produkter som innefattar nakenhet
 • betalningsmedel (till exempel frimärken, kontanter, polletter eller någon annan form av fysisk eller digital valuta)
 • medicintekniska enheter och tillbehör
 • övervakningsutrustning
 • biljetter
 • vapen, ammunition, explosiva ämnen eller relaterade tillbehör, som hölster eller någon form av vapen- eller ammunitionsförvaring

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis