Forbudte produkter på Shop

Når du selger produkter gjennom Shop, er det viktig å sikre at produktene dine overholder retningslinjene for Shop-forhandlere, samt alle relevante betingelser og retningslinjer.

Relevante retningslinjer

Før du fører opp produkter i Shop, må du gå gjennom følgende retningslinjer:

Forbudte produkttyper i Shop

Når du selger produkter gjennom Shop, finnes det flere forbudte produkttyper. Forbudte produkttyper i Shop inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende eksempler:

 • aldersbegrensede produkter som alkohol, tobakk eller pengespill
 • dyr og husdyr, inkludert kjæledyr resepter og enkelte animalske produkter
 • biler, bildeler og andre motoriserte kjøretøy, inkludert, men ikke begrenset til, fritidskjøretøy (bobiler), terrengkjøretøy (ATV-er) og motorsykler
 • cannabisprodukter
 • legemidler og legemiddelrelaterte produkter
 • finans- eller profesjonelle tjenester
 • farlige materialer
 • menneskedeler
 • voksent innhold, tjenester eller produkter som inneholder nakenhet
 • betalingsmidler, som frimerker, kontanter, tokener eller noen annen form for fysisk eller digital valuta
 • medisinske apparater og tilbehør
 • overvåkningsutstyr
 • billetter
 • våpen, ammunisjon, eksplosiver eller tilknyttet tilbehør, som hylstre, eller noen form for våpen- eller ammunisjonslagring

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis