Forstå INFORM Consumers Act

INFORM Consumers Act er en amerikansk lov som trådte i kraft 27. juni 2023. Denne loven pålegger markedsplasser på nett, inkludert Shop-appen, visse forpliktelser, som å innhente, bekrefte og oppgi noen typer informasjon om høyvolumsselgere. Forhandlere i Shop-appen kan bruke denne siden for å finne ut mer om INFORM Consumers Act.

Selgerkriterier for INFORM Consumers Act

INFORM Consumers Act gjelder høyvolumselgere som selger til kunder i USA. En høyvolumselger er definert som en selger med 200 eller flere separate salg av nye eller ubrukte forbrukerprodukter, og 5000 USD eller mer i bruttoomsetning gjennom en markedsplass på nett innenfor en hvilken som helst kontinuerlig 12 måneders periode i løpet av de siste 24 månedene.

Krav i INFORM Consumers Act

Hvis du oppfyller kriteriene som høyvolumselger som selger til kunder i USA gjennom Shop-kanalen, må butikken din oppfylle følgende krav, som gis av INFORM Consumers Act:

  • Innhente og bekrefte informasjon: Markedsplasser på nett må innhente og bekrefte enkelte typer informasjon fra høyvolumselgere. Denne informasjonen inkluderer bankkontoinformasjon, en fungerende bedrifts-e-postadresse og et telefonnummer, samt informasjon om avgifts-ID. Hvis det er noen endringer i denne informasjonen, må høyvolumselgeren oppdatere det umiddelbart.
  • Bekreftelse av informasjon: Én gang i året må høyvolumselgere bekrefte at opplysningene deres er oppdatert, eller oppgi oppdatert informasjon dersom den er endret.
  • Visning av selgeropplysninger: For selgere med høyt volum og en årlig bruttoomsetning på 20 000 USD eller mer på en nettbasert markedsplass, må selgerens bedriftsnavn, fysiske adresse og kontaktopplysninger vises på produktoppføringssider, eller i bestillingsbekreftelsesmeldinger og kontotransaksjonslogger. Butikkens kontaktinformasjon må inkludere et fungerende telefonnummer, en e-postadresse eller elektroniske direktemeldinger. Finn ut hvordan du gjennomgår og oppdatere kontaktinformasjon i Shop.

Avvik

Mangel på etterlevelse av kravene i INFORM Consumers Act kan føre til bøter fra amerikanske myndigheter. Markedsplasser på nett som ikke oppfyller kravene kan bli ilagt bøter på inntil 50 000 USD per brudd. På grunn av disse betingelsene kan bruken av salgskanalen Shop-appen bli avbrutt dersom en høyvolumselger ikke oppgir informasjonen eller bekreftelsen som kreves av INFORM Consumers Act.

Ressurser

Hvis du vil ha mer informasjon om INFORM Consumers Act, kan du se følgende ressurser:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis