Förstå INFORM Consumers Act

INFORM Consumers Act är en amerikansk lag som trädde i kraft 27 juni 2023. Denna lag ålägger online-marknadsplatser, inklusive Shop-appen, vissa skyldigheter att hämta in, verifiera och uppge viss information om säljare som hanterar stora volymer. Shop-app-handlare kan använda den här sidan för att läsa mer om INFORM Consumers Act.

Säljarkriterier för INFORM Consumers Act

INFORM Consumers Act gäller för säljare med stora volymer som säljer till kunder i USA. En säljare med stora volymer definieras som en säljare som har haft 200 eller fler separata försäljningar av nya eller oanvända konsumentprodukter och 5 000 USD eller mer i bruttointäkter via en online-marknadsplats inom en sammanhängande 12-månadersperiod under de senaste 24 månaderna.

Krav för INFORM Consumers Act

Om du uppfyller kriterierna för en säljare med stora volymer som säljer till kunder i USA via Shop-kanalen, måste din butik uppfylla följande krav som beskrivs i INFORM Consumers Act:

  • Insamling och verifiering av information: Online-marknadsplatser måste samla in och verifiera viss information från säljare med stora volymer. Informationen omfattar bankkontouppgifter, ett företags e-postadress och telefonnummer samt uppgifter om skatte-ID. Om det sker några ändringar i denna information måste säljaren uppdatera den omgående.
  • Certifiering av information: En gång per år måste säljare med stora volymer intyga att deras information är aktuell eller tillhandahålla uppdaterad information om den har ändrats.
  • Visning av säljarinformation: För säljare med stora volymer med en årlig bruttointäkt på minst 20 000 USD på en online-marknadsplats måste säljarens företagsnamn, fysiska adress och kontaktinformation visas på produktlistnings-sidorna eller i orderbekräftelse-meddelanden och kontotransaktionshistorik. Butikens kontaktinformation måste innehålla ett fungerande telefonnummer, en e-postadress eller ett elektroniskt direktmeddelande. Läs hur du granskar och uppdaterar din Shop-kontaktinformation.

Bristande efterlevnad

Underlåtenhet att uppfylla kraven i INFORM Consumers Act kan leda till böter som ålagts av amerikanska myndigheter. Online-marknadsplatser som inte uppfyller skyldigheterna kan få böter på upp till 50 000 USD per överträdelse. På grund av dessa villkor kan en försäljare med stora volymer som inte tillhandahåller den information eller certifiering som krävs enligt INFORM Consumers Act orsaka avbrott i användningen av Shop-appens försäljningskanal.

Resurser

Se följande resurser för mer information om INFORM Consumers Act:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis