Krav för att visa din butik i Shop

För att din butik ska visas i Shop finns det vissa krav som din butik måste uppfylla. Dessa krav säkerställer en konsekvent upplevelse för handlare och kunder. Det är viktigt att granska och uppfylla följande huvudkriterier:

  • Efterlevnad av Shopifys policy för godtagbar användning: Din butik uppfyller Shopifys policy för godtagbar användning.
  • Aktiv Starter Shopify-plan eller högre: Din butik har en aktiv Starter Shopify-plan eller högre. Läs mer om att kontrollera eller uppgradera din nuvarande plan.
  • Aktivering av Shopify Payments : Din butik har aktiverat Shopify Payments. Mer information om krav för Shopify Payments.
  • Aktivering av Shop Pay: Din butik har aktiverat Shop Pay.
  • Chargeback-grad: Din butik har haft en chargeback-grad på mindre än 1 % under de senaste sex månaderna.
  • Installation av Shop-kanalen: Din butik har installerat Shop-kanalen.
  • Produktbehörighet: Minst en av dina produkter uppfyller Shops krav på produktbehörighet. Om du säljer en kombination av förbjudna produkter och godkända produkter kommer endast godkända produkter att visas i Shop. Mer information om felsökning av produktbehörighet.
  • Webbshop-försäljningskanal: Din butik har webbshop-försäljningskanalen, och butiken är inte lösenordsskyddad. Läs mer om hur du tar bort ditt butikslösenord.
  • App-kompatibilitet Du använder inte några appar för lösenordskontroll eller åldersverifiering såsom Advanced Registration, B2B Login Access Management, Locksmith, Login to View Price och MagicPass Deal Club, Wholesale. Om du tar bort en åldersverifieringsapp kommer dina åldersbegränsade produkter fortfarande inte att visas i Shop och det kan leda till ett brott mot Shopifys policy för godtagbar användning.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis