Moderering av Shops innehåll

Shop förstår vikten av att upprätthålla en säker och kompatibel miljö för handlare och kunder. För att uppnå detta har Shop en modereringsprocess för att säkerställa att allt innehåll i din Shop-butik följer Shop-innehållspolicyn. Som Shopify-handlare måste du förstå hur Shop modererar innehållet i din Shop-butik.

Granskningsprocess

Shop-användare kan rapportera innehåll som bryter mot Shop-innehållspolicyn. Denna policy gäller för de produkter du erbjuder samt innehåll som du lägger till i Shop med Shop Minis.

När ditt innehåll rapporteras vidtar Shop nödvändiga åtgärder för att granska det noggrant. Granskningsprocessen säkerställer att ditt innehåll överensstämmer med de riktlinjer för handlare som Shop har fastställt.

Konsekvenser av policyöverträdelser

Om ditt innehåll visar sig bryta mot Shops policyer kan Shop vidta lämpliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till att redigera visst innehåll eller ta bort din möjlighet att använda tredjeparts Shop Minis på Shop-plattformen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis