Moderowanie treści aplikacji Shop

Firma Shop jest świadoma znaczenia utrzymania bezpiecznego i zgodnego z przepisami środowiska dla sprzedawców i klientów. W tym celu firma Shop wdrożyła proces moderowania, który zapewnia zgodność wszystkich treści w Twoim sklepie w aplikacji Shop z Polityką dotyczącą treści w aplikacji Shop. Jako sprzedawca Shopify musisz zapoznać się ze sposobem, w jaki firma Shop moderuje treści w Twoim sklepie w aplikacji Shop.

Proces weryfikacji

Użytkownicy aplikacji Shop mogą zgłaszać treści, które naruszają Politykę dotyczącą treści w aplikacji Shop. Ta polityka ma zastosowanie do produktów, które oferujesz, a także treści, które dodajesz w aplikacji Shop za pomocą Shop Minis.

Po zgłoszeniu treści firma Shop podejmuje niezbędne kroki w celu ich dokładnej weryfikacji. Proces weryfikacji zapewnia zgodność treści z wytycznymi dla sprzedawców ustalonymi przez firmę Shop.

Konsekwencje naruszeń polityki

Jeżeli Twoje treści naruszą politykę firmy Shop, będzie ona mogła podjąć odpowiednie działania, w tym między innymi usunąć niektóre treści lub uniemożliwić Ci korzystanie z Shop Minis firmy zewnętrznej na platformie Shop.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo