Kiểm duyệt nội dung của Shop

Shop hiểu tầm quan trọng của việc duy trì môi trường an toàn và tuân thủ cho cả thương nhân và khách hàng. Để đạt được điều này, Shop có sẵn một quy trình kiểm duyệt để đảm bảo tất cả nội dung trên Cửa hàng trên Shop tuân thủ Chính sách nội dung của Shop. Là thương nhân Shopify, bạn cần hiểu cách Shop kiểm duyệt nội dung trên Cửa hàng trên Shop.

Quy trình đánh giá

Người dùng Shop có thể báo cáo nội dung vi phạm Chính sách nội dung của Shop. Chính sách này áp dụng cho sản phẩm bạn cung cấp cũng như nội dung bạn thêm vào Shop bằng Shop Minis.

Khi nội dung của bạn bị báo cáo, Shop sẽ thực hiện các bước cần thiết để đánh giá kỹ nội dung đó. Quy trình đánh giá đảm bảo nội dung của bạn phù hợp với nguyên tắc dành cho thương nhân do Shop đặt ra.

Hậu quả của hành vi vi phạm chính sách

Nếu nội dung của bạn bị phát hiện vi phạm chính sách của Shop thì Shop có thể thực hiện các hành động thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc loại bỏ thông tin nhạy cảm của một số nội dung, hoặc loại bỏ khả năng bạn sử dụng Shop Minis của bên thứ ba trên nền tảng Shop.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí