Theo dõi quá trình giao hàng bằng Shop

Bạn có thể chọn có cho phép khách hàng cài đặt ứng dụng Shop trực tiếp từ trang trạng thái đơn hàng của cửa hàng hay không. Bất kể bạn có thêm tùy chọn này vào cửa hàng trực tuyến hay không, khách hàng vẫn có thể sử dụng Shop để theo dõi bất kỳ đơn hàng nào có mã theo dõi hợp lệ, bao gồm đơn hàng từ cửa hàng của bạn. Điều này không ảnh hưởng đến việc Cửa hàng trên Shop của bạn có xuất hiện trong Shop hay không.

Bằng cách tải xuống ứng dụng Shop, khách hàng có thể nhận được những lợi ích sau khi theo dõi đơn hàng:

 • thông tin cập nhật trạng thái đơn hàng theo thời gian thực
 • thông báo giao hàng
 • theo dõi bản đồ trực tiếp

Kích hoạt Track with Shop

Khi bạn bật tính năng Track with Shop, khách hàng có thể nhấp vào liên kết để cài đặt ứng dụng Shop trong trang trạng thái đơn hàng trên thiết bị di động nếu khách hàng ở các quốc gia sau:

 • Hoa Kỳ
 • Canada
 • Vương quốc Anh
 • Úc

Sau khi khách hàng cài đặt ứng dụng Shop và tạo tài khoản, thông tin đơn hàng của họ trong cửa hàng Shopify sẽ được tự động đồng bộ.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Shop trong mục Kênh bán hàng.
 2. Trong mục kênh Shop, nhấp vào Cài đặt.
 3. Trong mục Track with Shop, nhấp vào Quản lý cài đặt thanh toán.
 4. Trên trang Thanh toán, chọn Hiển thị liên kết để tải xuống ứng dụng Shop trong mục Phương thức liên hệ của khách hàng để kích hoạt tùy chọn cho khách hàng.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Tìm hiểu thêm về trải nghiệm sử dụng ứng dụng Shop, bao gồm yêu cầu cài đặt và tính năng mua sắm.

Đánh dấu email để theo dõi trên Shop

Khi khách hàng cài đặt ứng dụng Shop, họ có thể chọn đồng ý theo dõi tự động bằng cách kết nối Gmail hoặc email Outlook. Sau khi khách hàng kết nối Gmail hoặc Outlook, Shop sẽ tìm kiếm trong hộp thư đến của họ để tìm thông tin theo dõi liên quan.

Để giúp Shop tìm kiếm thông tin theo dõi trong hộp thư đến của khách hàng một cách chính xác nhất có thể, bạn có thể nhúng dữ liệu theo dõi vào điểm đánh dấu email bằng định dạng Liquid hoặc định dạng JSON-LD.

Chỉnh sửa mẫu thông báo Shopify Shipping

Nếu đang sử dụng mẫu thông báo vận chuyển của Shopify, bạn có thể sao chép điểm đánh dấu Liquid sau và dán vào phần đầu của thông báo xác nhận vận chuyểnthông tin cập nhật về vận chuyển.

<script type=3D"application/ld+json">
  {
    "@context": "http://schema.org",
    "@type": "ParcelDelivery",
    "deliveryAddress": {
      "@type": "PostalAddress",
      "streetAddress": "",
      "addressLocality": "",
      "addressRegion": "",
      "addressCountry": "",
      "postalCode": ""
    },

    "carrier": {
      "@type": "Organization",
      "name": ""
    },

    "partOfOrder": {
      "@type": "Order",
      "orderNumber": "",
      "orderStatus": "OrderProcessing",
      "merchant": {
        "@type": "Organization",
        "name": "",
        "url": ""
      }
    },
    "trackingNumber": "",
    "trackingUrl": ""
  }
</script>

Edit third party shipping notification templates

If you're using another service to send your shipping notifications, then you can use the following JSON markup example as the format.

<script type=3D"application/ld+json">
      {
        "@context": "http://schema.org",
        "@type": "ParcelDelivery",
        "deliveryAddress": {
          "@type": "PostalAddress",
          "streetAddress": "Example Street, 5th",
          "addressLocality": "Example Address Locality",
          "addressRegion": "REGION",
          "addressCountry": "US",
          "postalCode": "12345-6789"
        },
        "expectedArrivalFrom": "Not available",
        "expectedArrivalUntil": "Not available",
        "carrier": {
          "@type": "Organization",
          "name": "CARRIER_NAME"
        },
        "itemShipped": {
          "@type": "Product",
          "name": "Example Product Title",
          "image": "https://exampleimage.com/200/300",
          "url": "https://www.example.com/your/orders/123456789"
        },
        "partOfOrder": {
          "@type": "Order",
          "orderNumber": "123456789",
          "orderStatus": "OrderProcessing",
          "merchant": {
            "@type": "Organization",
            "name": "EXAMPLE_BRAND",
            "url": "mailto:example@gmail"
          },
          "broker": {
            "@type": "Organization",
            "name": "Example store name",
            "url": "mailto:store@pemail"
          }
        },
        "trackingNumber": "123456789",
        "trackingUrl": "https://www.example.com/your/orders/123456789/order_tracking"
      }
      </script>

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí