Shop Campaigns

Shop Campaigns giúp cửa hàng đủ điều kiện tạo ưu đãi và quảng cáo để góp phần thúc đẩy bán hàng cho khách hàng lần đầu trên ứng dụng Shoptrang web Shop.

Mỗi Chiến dịch Shop bao gồm một ưu đãi Shop Cash nhằm khích lệ khách hàng mới quy đổi Shop Cash tại Cửa hàng trên Shop của bạn bằng cách tạm thời tăng giá trị của Shop Cash lên và có thể dùng quảng cáo bên thứ ba để thu hút khách hàng mới đến với cửa hàng của bạn.

Bạn chỉ phải trả chi phí thu nạp khách hàng cho các giao dịch bán thành công.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí