Tiếp thị bằng ứng dụng Shop

Sử dụng các tính năng tiếp thị của Shop để tương tác với khách hàng trên Shop. Bạn có thể thông báo cho khách hàng về các khuyến mãi đặc biệt và những ưu đãi khác bằng cách đăng thông tin cập nhật của Shop hoặc thiết lập ưu đãi hậu mãi để tặng ưu đãi giảm giá cho khách hàng quen.

Gửi thông tin cập nhật về cửa hàng

Tiếp cận khách hàng mới và tương tác lại với người theo dõi trên Shop bằng cập nhật tùy chỉnh, trong đó quảng bá sản phẩm, bộ sưu tập hoặc ưu đãi mới.

Đăng thông tin cập nhật

Gửi thông tin cập nhật cho khách hàng trong ứng dụng Shop trên trang quản trị. Chỉ nhân viên có quyền nhân viên Tiếp thị mới có thể đăng thông tin cập nhật của Shop.

Lưu tâm về những điều cần lưu ý sau trước khi đăng thông tin cập nhật:

 • Giống như thông tin cập nhật qua email hoặc SMS, bạn không thể chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cập nhật của Shop sau khi đăng.
 • Để quảng bá bộ sưu tập, bộ sưu tập phải có trên Shop và chứa ít nhất một sản phẩm được phê duyệt.
 • Đảm bảo tệp hình ảnh đáp ứng các yêu cầu sau:
  • Tệp hình ảnh phải có kích cỡ từ 15 MB trở xuống.
  • Hình ảnh phải ở định dạng PNG hoặc JPG.
  • Kích thước gợi ý cho hình ảnh là 335 x 250 pixel.

Bạn có thể chọn Bộ sưu tập hoặc Cửa hàng trên Shop làm đích đến của đối tượng. Điều này sẽ xác định nơi khách hàng được chuyển đến khi họ tương tác với nội dung cập nhật trong nguồn cấp.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Công cụ tiếp thị, sau đó nhấp vào Đăng cập nhật.

 5. Trong mục Lựa chọn đối tượng, chọn một trong những tùy chọn sau:

  • Để quảng bá bộ sưu tập, chọn Bộ sưu tập, sau đó tìm kiếm hoặc duyệt xem bộ sưu tập bạn muốn gửi.
  • Để quảng bá thông tin cập nhật cửa hàng chung, chọn Cửa hàng trên Shop, sau đó nhấp vào Chọn hình ảnh để tải lên hình ảnh bạn sẽ dùng cho nội dung cập nhật.
 6. Nhập tin nhắn vào trường Tin nhắn. Giới hạn tối đa là 75 ký tự.

 7. Nhấp vào Đăng cập nhật.

 8. Sau khi đăng thông tin cập nhật, bạn sẽ không thể xóa hoặc chỉnh sửa tin nhắn. Nhấp vào mũi tên quay lại để quay lại bước trước hoặc Đăng thông tin cập nhật để xác nhận và gửi nội dung cập nhật.

Phân tích thông tin cập nhật

Trang chỉ mục nội dung cập nhật của Shop hiển thị thông tin tổng quan về bài đăng của bạn, bao gồm việc đăng thông tin cập nhật đã thành công hay chưa cũng như số lần hiển thị mà thông tin cập nhật nhận được trong Ứng dụng Shop. Dữ liệu cập nhật của Shop có thể bị trì hoãn tối đa 9 giờ.

Chiến dịch tự động hóa tiếp thị hậu mãi

Trong kênh Shop, nếu đã kích hoạt Bán hàng qua Shop, bạn có thể tạo ưu đãi sau khi mua hàng để khách hàng quen nhận được giảm giá trong ứng dụng và có thể sử dụng ưu đãi này tại cửa hàng của bạn.

Ưu đãi giảm giá sẽ hiển thị trong ứng dụng Shop cho đến khi bất kỳ điều kiện nào sau đây được đáp ứng:

 • Tất cả điều kiện của mã giảm giá đều được đáp ứng, ví dụ như giới hạn mỗi khách hàng chỉ được sử dụng một lần.
 • Mã giảm giá đã hết hạn hoặc bị xóa.
 • Đã hủy kích hoạt hoặc xóa tính năng tự động hóa.

Các ưu đãi giảm giá hiện có mà bạn có thể cung cấp cho khách hàng bao gồm:

 • miễn phí vận chuyển
 • số tiền cố định
 • phần trăm

Khi tạo điều kiện cho ưu đãi giảm giá, bạn không thể hạn chế để chỉ áp dụng mã giảm giá cho khách hàng, nhóm khách hàng, bộ sưu tập hoặc sản phẩm cụ thể.

Tạo tự động hóa ưu đãi hậu mãi

Để tạo tự động hóa ưu đãi hậu mãi, bạn cần bật tự động hóa bằng mã giảm giá. Để có thông tin theo dõi chính xác, bạn nên tạo mã giảm giá chỉ dùng cho một tự động hóa ưu đãi hậu mãi. Bạn có thể thay đổi mã giảm giá bất cứ lúc nào miễn là tự động hóa còn hoạt động.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Công cụ tiếp thị, sau đó nhấp vào Tạo quy trình tự động hóa.

 5. Hoàn tất một trong những thao tác sau:

  • Nếu bạn chưa thiết lập mã giảm giá, nhấp vào Create a discount code (Tạo mã giảm giá).
  • Nếu bạn muốn sử dụng mã giảm giá hiện có, nhấp vào Duyệt xem trong mục Ưu đãi giảm giá rồi chọn mã giảm giá bạn muốn sử dụng.
 6. Không bắt buộc: Để tránh phải cắt ảnh, hãy sử dụng hình ảnh biểu ngữ có độ phân giải 933 x 480 pixel (px) và không chứa mã trong phần thông điệp.

 7. Nhấp vào Đăng. Nếu bạn muốn lưu bản nháp, nhấp vào Finish later (Hoàn thành sau).

Sau khi tạo tự động hóa, bạn có thể sử dụng kênh Shop để xem số liệu hiệu suất. Các số liệu này được hiển thị liên tục trong 30 ngày và bao gồm thông tin về:

 • người nhận được ưu đãi
 • số lượng đơn hàng được đặt bằng mã giảm giá
 • số lượng giao dịch bán đi kèm với ưu đãi

Không thể truy cập những số liệu này trên trang Tiếp thị của trang quản trị Shopify.

Chỉnh sửa, hủy kích hoạt hoặc xóa mã giảm giá hậu mãi hiện có

Sau khi tạo tự động hóa ưu đãi sau khi mua hàng, bạn có thể chỉnh sửa, tắt hoặc xóa tự động hóa.

Nếu bạn tắt hoặc xóa tự động hóa ưu đãi hậu mãi khi có mã giảm giá đang hoạt động mà khách hàng chưa sử dụng, khách hàng vẫn có thể sử dụng mã giảm giá này trừ khi bạn vào trang quản trị Shopify và xóa mã giảm giá.

Nếu khách hàng có mã giảm giá đang hoạt động mà họ nhận được từ ưu đãi sau khi mua hàng nhưng chưa sử dụng, ưu đãi của họ sẽ không được cập nhật nếu bạn chỉnh sửa và họ sẽ không nhận được ưu đãi sau khi mua hàng mới.

Khi bạn xóa quy trình tự động hóa, số liệu hiệu suất sẽ được đặt lại để tự động hóa ưu đãi sau khi mua hàng.

Tạm dừng tự động hóa ưu đãi hậu mãi

Tự động hóa ưu đãi sau khi mua hàng sẽ tự động tạm dừng nếu phát sinh một trong số những vấn đề sau:

 • Mã giảm giá đã bị xóa.
 • Mã giảm giá đã hết hạn.
 • Đã chọn hình thức giảm giá không được hỗ trợ.
 • Bạn không đáp ứng yêu cầu dành cho thương nhân.

Nếu chiến dịch ưu đãi sau khi mua hàng bị tạm dừng, bạn sẽ nhận được email yêu cầu tạo mã giảm giá mới để thêm vào tự động hóa trong Kênh Shop.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí