Ứng dụng Shopify Marketplace Connect

Với ứng dụng Shopify Marketplace Connect, bạn có thể kết nối danh mục sản phẩm với nhiều sàn giao dịch, đồng thời quản lý và đồng bộ hóa tất cả dữ liệu đơn hàng, hồ sơ và hàng trong kho trên trang quản trị Shopify. Những thay đổi đối với sản phẩm và đơn hàng trong cửa hàng trực tuyến sẽ được tự động đồng bộ hóa giữa các sàn giao dịch.

Bạn có thể kết nối cửa hàng Shopify với các sàn giao dịch sau bằng Shopify Marketplace Connect:

  • Amazon
  • Walmart (chỉ Hoa Kỳ)
  • eBay
  • Etsy

Bạn có thể bán hàng tại bất kỳ khu vực nào và bằng bất kỳ đơn vị tiền tệ nào được hỗ trợ trên sàn giao dịch đã chọn. Marketplace Connect tích hợp tính năng chuyển đổi đơn vị tiền tệ, giúp đảm bảo giá hiển thị theo đơn vị tiền tệ địa phương của từng sàn giao dịch mà bạn kết nối.

Để được hỗ trợ thêm, hãy liên hệ với đội ngũ Shopify Marketplace Connect qua email hoặc sử dụng tính năng trò chuyện trong ứng dụng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí