Quản lý đơn hàng Marketplace Connect

Với Marketplace Connect, bạn có thể tự động nhập đơn hàng từ các sàn giao dịch về để xử lý trực tiếp trên trang quản trị Shopify.

Sau khi nhập, đơn hàng sẽ hiển thị trong mục Đơn hàng của trang quản trị Shopify như các đơn hàng được đặt qua cửa hàng trực tuyến. Sau khi đồng bộ đơn hàng với trang quản trị Shopify thông qua Marketplace Connect, tên sàn giao dịch sẽ hiển thị trong trường Kênh trên trang Đơn hàng. Tìm hiểu thêm về thực hiện đơn hàng.

Sau khi bạn thực hiện đơn hàng, Marketplace Connect sẽ tự động đồng bộ trạng thái vận chuyển và thông tin cập nhật theo dõi đơn hàng với sàn giao dịch nơi đơn hàng được đặt.

Để được hỗ trợ thêm trong việc quản lý đơn hàng Marketplace Connect, hãy liên hệ với đội ngũ Shopify Marketplace Connect qua email hoặc sử dụng tính năng trò chuyện trong ứng dụng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí