Thiết lập Marketplace Connect

Sau khi cài đặt ứng dụng Shopify Marketplace Connect và chắc chắn rằng cửa hàng của bạn đáp ứng được các yêu cầu của ứng dụng này, bạn có thể chọn các sàn giao dịch bạn muốn kết nối. Sau khi kết nối với sàn giao dịch, bạn có thể tạo hồ sơ cho sản phẩm.

Để được hỗ trợ thêm về thiết lập Marketplace Connect, liên hệ với đội ngũ Shopify Marketplace Connect qua email hoặc bằng tính năng trò chuyện trong ứng dụng.

Phí

Bạn không mất phí khi dùng những tính năng sau của ứng dụng Shopify Marketplace Connect:

Để biết thêm thông tin về đơn hàng được đồng bộ, tham khảo Định giá của Shopify.

Trước khi kết nối

Bạn cần hiển thị phí vận chuyển và chính sách cửa hàng cho khách hàng trên các sàn giao dịch mà bạn bán hàng.

Trước khi kết nối với sàn giao dịch, bạn cần thiết lập các mục sau trên sàn giao dịch đó:

  • Bạn cần có tài khoản người bán hàng đã được xác minh và nhận được sự phê duyệt để bán trên sàn giao dịch đó.
  • Bạn cần thiết lập phí vận chuyển cho sàn giao dịch mà bạn đang bán hàng.

  • Chính sách cửa hàng của bạn cần hiển thị trên sàn giao dịch theo yêu cầu của sàn giao dịch đó.

  • Khi nhận được đơn hàng từ sàn giao dịch, bạn sẽ nhận tiền thanh toán từ sàn giao dịch đó. Bạn cần thiết lập phương thức thanh toán cho sàn giao dịch và kết nối tài khoản ngân hàng mà bạn muốn dùng để nhận tiền thanh toán.

Kết nối với sàn giao dịch

Sau khi đã định cấu hình cài đặt sàn giao dịch, bạn có thể kết nối với sàn giao dịch đó.

Bước:

Sau khi đã kết nối cửa hàng với một sàn giao dịch, bạn có thể tạo hồ sơ sàn giao dịch cho sản phẩm.

Ngắt kết nối sàn giao dịch với cửa hàng Shopify của bạn

Bạn có thể ngắt kết nối sàn giao dịch khỏi cửa hàng Shopify trong mục Cài đặt của ứng dụng Marketplace Connect.

Bước:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí