Skonfiguruj Marketplace Connect

Po zainstalowaniu aplikacji Shopify Marketplace Connect i upewnieniu się, że Twój sklep spełnia wymagania aplikacji, możesz wybrać platformy handlowe, z którymi chcesz się połączyć. Po połączeniu się z platformą handlową możesz tworzyć oferty dla swoich produktów.

Aby uzyskać dodatkową pomoc w konfigurowaniu Marketplace Connect, skontaktuj się z zespołem Shopify Marketplace Connect za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pomocą funkcji czatu w aplikacji.

Opłaty

Nie obowiązują opłaty za korzystanie z aplikacji Shopify Marketplace Connect w zakresie następujących funkcji:

Aby uzyskać więcej informacji na temat dodatkowych zsynchronizowanych zamówień, zapoznaj się z tematem Ceny Shopify.

Przed połączeniem

Musisz wyświetlać stawki wysyłki i politykę sklepu swoim klientom na platformach handlowych, na których prowadzisz sprzedaż.

Zanim połączysz się z platformą handlową, musisz skonfigurować na tej platformie następujące elementy:

 • Musisz mieć zweryfikowane konto sprzedawcy na platformie handlowej i uzyskać zgodę na prowadzenie sprzedaży na takiej platformie.
 • Musisz skonfigurować stawki wysyłki dla platformy handlowej, na której sprzedajesz.

  • Aby dowiedzieć się więcej o wysyłce dla platformy Amazon, zapoznaj się z dokumentacją Amazon Seller Central dotyczącą kraju, w którym chcesz sprzedawać.
  • Aby dowiedzieć się więcej o konfigurowaniu wysyłki dla platformy Walmart (tylko w Stanach Zjednoczonych), zapoznaj się z sekcją Automate Shipping Template Settings in Seller Center (Automatyzacja ustawień szablonów wysyłki w Centrum sprzedawcy) lub Manual Shipping Templates (Szablony ręcznej wysyłki).
  • Aby dowiedzieć się więcej o konfigurowaniu wysyłki dla serwisu eBay, zapoznaj się z tematem Shipping for sellers (Wysyłka dla sprzedawców).
  • Aby dowiedzieć się więcej o konfigurowaniu wysyłki dla Etsy, zapoznaj się z tematem How to Set Up Shipping Information for your Listings (Jak skonfigurować informacje o wysyłce dla swoich ofert).
 • Zasady polityki sklepu muszą być przedstawione na platformie handlowej zgodnie z wymaganiami takiej platformy.

 • Po otrzymaniu zamówienia z platformy handlowej otrzymasz z tej platformy płatność. Musisz skonfigurować metodę płatności dla swojej platformy handlowej i podłączyć konto bankowe, na które chcesz otrzymywać płatności.

Połącz się z platformą handlową

Po skonfigurowaniu ustawień platformy handlowej możesz się z nią połączyć.

Kroki:

Po połączeniu sklepu z platformą handlową możesz tworzyć oferty na platformie handlowej dla swoich produktów.

Odłącz platformę handlową od sklepu Shopify

Możesz odłączyć platformę handlową od sklepu Shopify w sekcji Settings (Ustawienia) w aplikacji Marketplace Connect.

Kroki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo