Wystawiaj produkty i zarządzaj nimi w aplikacji Marketplace Connect

Po połączeniu sklepu Shopify z platformą handlową możesz wystawiać swoje produkty na tej platformie. Po wystawieniu produktów możesz nimi zarządzać w sekcji Listings (Oferty) w aplikacji Marketplace Connect.

Przejrzyj poniższe informacje o trybach wystawiania ofert, których możesz użyć do zarządzania ofertami produktów w aplikacji Marketplace Connect:

  • Tryb pojedynczej edycji umożliwia dodawanie pojedynczych produktów lub wprowadzanie w nich zmian. Najlepiej sprawdza się w przypadku niewielkich katalogów produktów.
  • Bulk edit mode (Tryb edycji zbiorczej) umożliwia zbiorcze wystawianie wielu produktów lub całych katalogów na platformie handlowej oraz zarządzanie nimi.
  • Tryb mapowania atrybutów umożliwia dostosowanie sposobu przedstawienia wszystkich produktów we wszystkich ofertach na platformie handlowej.

Jeśli masz już oferty na podłączonych rynkach, zapoznaj się z tematem Połącz oferty już istniejące na platformie handlowej z produktami Shopify.

Aby uzyskać dodatkową pomoc w zakresie wystawiania ofert produktów w aplikacji Marketplace Connect, skontaktuj się z zespołem Shopify Marketplace Connect za pośrednictwem poczty elektronicznej lub korzystając z funkcji czatu w aplikacji.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo