Wystawianie i edytowanie produktów na zewnętrznych platformach handlowych

Możesz wystawiać lub edytować oferty produktów osobno bądź zbiorczo w aplikacji Marketplace Connect. Ponadto możesz skonfigurować dodatkowe ustawienia ofert produktów dla swoich ofert sprzedawców i ofert produktowych Amazon oraz ofert eBay.

Wystaw lub edytuj pojedynczy produkt

Możesz użyć trybu pojedynczej edycji, aby opublikować pojedynczą ofertę produktu ze sklepu Shopify na platformie handlowej. W przypadku połączenia z wieloma platformami handlowymi powtórz te kroki dla każdej platformy, na której chcesz dodać lub edytować produkt.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Marketplace Connect.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. W aplikacji Marketplace Connect kliknij Listings(Oferty).

 5. Kliknij menu rozwijane Oferty i wybierz platformę handlową, dla której chcesz zarządzać produktami.

 6. Kliknij opcję Single edit (Edycja pojedyncza).

 7. Kliknij produkt, który chcesz edytować, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wystawić produkt na platformie handlowej, w sekcji Listing enabled (Oferta włączona) wybierz opcję Enabled (Włączono), a następnie wypełnij pola dla pozostałych sekcji.
  • Aby edytować produkt, który jest już wystawiony na platformie handlowej, zmień pola, które chcesz zaktualizować, a następnie przejrzyj informacje o produkcie i wypełnij puste pola.
 8. Kliknij opcję Zapisz.

Wystaw lub edytuj produkty zbiorczo

Możesz użyć edytora zbiorczego w sekcji Listings (Oferty) aplikacji Marketplace Connect, aby zbiorczo zarządzać wieloma ofertami produktów na platformie handlowej. Edycja zbiorcza umożliwia szybkie wystawianie całych katalogów na platformie handlowej oraz przeglądanie i edytowanie produktów i odpowiednich wartości pól w jednym miejscu.

W przypadku połączenia z wieloma platformami handlowymi powtórz te kroki dla każdej platformy, na której chcesz dodać lub edytować produkty.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Marketplace Connect.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. W aplikacji Marketplace Connect kliknij Listings(Oferty).

 5. Kliknij menu rozwijane Oferty i wybierz platformę handlową, dla której chcesz zarządzać produktami.

 6. Kliknij opcję Edycja zbiorcza.

 7. Opcjonalnie: Kliknij przycisk Filters (Filtry), aby utworzyć grupy produktów, dodając filtry, takie jak Status, Tag lub SKU.

 8. Użyj pól wyboru, aby wybrać produkty, które chcesz dodać do platformy handlowej.

 9. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać produkt do platformy handlowej po raz pierwszy, w kolumnie Enabled (Włączono) wybierz opcję Enabled (Włączono) dla każdego produktu, który chcesz opublikować na platformie handlowej, a następnie uzupełnij informacje w pozostałych kolumnach.
  • Edytuj kolumny dla każdego produktu, który chcesz zaktualizować. Aby dodać kolejne pola, możesz kliknąć przycisk Columns (Kolumny) zawierający dodatkowe informacje o produkcie, które możesz edytować.
 10. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo