Konfigurowanie ofert sprzedawców i ofert produktowych Amazon

Możesz skonfigurować domyślne oferty produktów Amazon oraz informacje o rozmiarze odzieży dla swoich ofert Amazon. Oferty produktów Amazon są podzielone na następujące dwie części:

 • Oferta zawiera zdjęcia, tytuł, opis i identyfikatory produktów, takie jak UPC (Uniwersalny kod produktu) lub EAN (Europejski Kod Towarowy), a jej treść jest współdzielona przez wszystkich sprzedawców Amazon, którzy sprzedają ten sam produkt.
 • Oferta sprzedaży zawiera cenę, ilość zapasów i opcje realizacji produktu zapewniane przez sprzedawców oferujących sprzedaż takiego produktu. Oferta sprzedawcy jest unikalna dla każdego sprzedawcy.

Każdy produkt na platformie Amazon ma pojedynczą stronę oferty produktu, która zawiera jeden zbiór zawartości oferty. Wielu sprzedawców może jednak podać różne wartości oferty dla tego samego produktu.

Możesz dostosować swoje oferty produktowe i oferty sprzedawcy na platformie Amazon, konfigurując domyślne ustawienia oferty Amazon i wyłączając synchronizację szczegółów oferty. Informacje o wystawianiu i edytowaniu produktów można znaleźć w sekcji Wystawianie i edytowanie produktów na zewnętrznych platformach handlowych za pomocą aplikacji Marketplace Connect.

Skonfiguruj ustawienia ofert Amazon

Możesz skonfigurować domyślne ustawienia ofert Amazon, które możesz zastosować do przyszłych ofert. Domyślne ustawienia nie mają wpływu na Twoje istniejące oferty. Możesz skonfigurować następujące domyślne ustawienia ofert Amazon:

 • Default Amazon price rule (Domyślna reguła cenowa Amazon): to ustawienie umożliwia wybranie stałej wartości, procentowego wzrostu lub spadku bądź wzrostu lub spadku w dolarach w stosunku do ceny katalogowej Shopify i w razie potrzeby stosuje zaokrąglanie ceny.
 • Default Amazon quantity rule (Domyślna reguła ilościowa Amazon): to ustawienie umożliwia określenie stałej wartości zapasów, bufora lub maksymalnej ilości zapasów produktów w ofercie na platformie Amazon.

  • Na przykład, jeśli ustawisz bufor 2, gdy wartość zapasów produktu w Twoim sklepie wynosi 5, w ofercie wyświetli się wartość zapasów 3 dla tego produktu.
  • Na przykład, jeśli ustawisz maksymalną ilość 5, maksymalna ilość 5 będzie zawsze wyświetlana w ofertach, chyba że poziom zapasów Twojego sklepu spadnie poniżej 5 dla tego produktu i wówczas w ofercie wyświetlą się rzeczywiste zapasy.
 • Fulfilled by Amazon (FBA) or merchant fulfilled (Realizowane przez Amazon (FBA) lub przez sprzedawcę): to ustawienie umożliwia określenie, czy zamówienia zawierające daną ofertę produktu mają być realizowane z poziomu panelu administracyjnego Shopify (realizowane przez sprzedawcę) czy przez Amazon (FBA). Dowiedz się więcej o realizacji zamówień na platformie Amazon.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Kliknij Marketplace Connect.
 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Ustawienia.

 5. W sekcji Konta wybierz konto platformy handlowej Amazon.

 6. W sekcji Update Amazon defaults (Aktualizuj domyślne ustawienia Amazon) skonfiguruj domyślne ustawienia oferty Amazon:

  • Aby ustawić regułę cenową dla przyszłych ofert Amazon na podstawie ceny katalogowej, wprowadź Default Amazon price rule (Domyślną regułę cenową Amazon).
  • Aby ustawić regułę ilościową dla przyszłych ofert Amazon, wprowadź Default Amazon quantity rule (Domyślną regułę ilościową Amazon).
  • Aby wybrać domyślną metodę realizacji dla przyszłych ofert Amazon, wybierz Merchant fulfilled (Realizowane przez sprzedawcę) lub FBA w sekcji Fulfilled by Amazon (FBA) or merchant fulfilled (Realizowane przez Amazon (FBA) lub przez sprzedawcę).
 7. Kliknij opcję Zapisz.

Skonfiguruj informacje o rozmiarze odzieży dla ofert Amazon

Możesz skonfigurować informacje o rozmiarze dla odzieży, którą sprzedajesz na platformie Amazon. Musisz wybrać kategorię i typ produktu Amazon, aby skonfigurować informacje o rozmiarze dla odzieży.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Kliknij Marketplace Connect.
 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Oferty.

 5. Kliknij menu rozwijane Platformy handlowe, a następnie wybierz Amazon.

 6. Kliknij produkt, który chcesz edytować.

 7. Kliknij opcję Listing details (Szczegóły oferty).

 8. Wybierz kategorię produktu Amazon:

  1. W sekcji Category & Product type (Kategoria i typ produktu) kliknij opcję Choose an Amazon category (Wybierz kategorię Amazon).
  2. Wyszukaj kategorię produktu, a następnie wybierz ją.
  3. Kliknij OK.
 9. Wybierz typ produktu:

  1. W sekcji Category & Product type (Kategoria i typ produktu) kliknij opcję Choose a product type (Wybierz typ produktu).
  2. Wyszukaj typ produktu, a następnie wybierz go.
  3. Kliknij OK.
 10. Wybierz, a następnie uzupełnij informacje o produkcie.

 11. Kliknij opcję Zapisz.

Wyłącz synchronizację szczegółów oferty dla ofert Amazon

Jeśli Twój sklep Shopify jest połączony z Amazon i chcesz zarządzać szczegółami oferty, takimi jak tytuły, opisy i obrazy bezpośrednio na platformie Amazon, zamiast synchronizować je z Shopify, możesz wyłączyć opcję Send listing details (Wyślij szczegóły oferty) w edytorze zbiorczym.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Kliknij Marketplace Connect.
 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Oferty.

 5. Kliknij menu rozwijane Platformy handlowe, a następnie wybierz Amazon.

 6. Kliknij opcję Edycja zbiorcza.

 7. Kliknij przycisk Columns (Kolumny), aby utworzyć grupy produktów, i w sekcji Listing details (Szczegóły oferty) kliknij opcję Send listing details (Wyślij szczegóły oferty), aby przycisk nie był szary.

 8. Kliknij Gotowe.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo