Konfigurere og administrere Amazon-tilbud og oppføringer

Du kan konfigurere standardproduktoppføringer på Amazon, og konfigurere informasjon om klesstørrelser for Amazon-oppføringer. Amazon-produktoppføringer er delt i følgende to deler:

 • Oppføringen inneholder produktbilder, tittel, beskrivelse og produktidentifikatorer som UPC eller EAN, og er delt innhold på tvers av alle Amazon-selgere som selger det samme produktet.
 • Tilbudet inneholder produktpris, lagerantall og oppfyllelsesalternativene som leveres av selgere som deres tilbud om å selge dette produktet. Tilbudene er unike for hver enkelt selger.

Hvert produkt på Amazon har én enkelt produktoppføringsside, som inneholder et sett med oppføringsinnhold. Det er imidlertid mulig for flere selger å oppgi ulike tilbudsverdier for samme produkt.

Du kan tilpasse Amazon-tilbud og -oppføringer ved å angi standarder for Amazon-oppføringer og deaktivere synkronisering av oppføringsdetaljer. For å føre opp og redigere produkter, kan du se Føre opp og redigere produkter på tredjepartsmarkedsplasser ved hjelp av Marketplace Connect-appen.

Konfigurer standardinnstillinger for Amazon-oppføringer

Du kan konfigurere standardinnstillinger for Amazon-oppføringer, som du kan bruke for fremtidige oppføringer. Eksisterende oppføringer påvirkes ikke av standardoppføringer. Du kan konfigurere følgende standardinnstillinger for Amazon-oppføringer:

 • Standard prisregel for Amazon: Med denne innstillingen kan du velge en konstant verdi, prosentbasert økning eller reduksjon, eller dollarbasert økning eller reduksjon, relativt til Shopify-katalogprisen, og legge til prisavrunding om du ønsker det.
 • Standard antallsregel for Amazon: Med denne innstillingen kan du angi en fast lagerverdi, buffer eller maksimalt antall for produktlagerbeholdning for en Amazon-oppføring.

  • Hvis du for eksempel angir bufferen 2 når butikkens lagerbeholdning er 5 for et produkt, viser oppføringen at 3 av denne varen er på lager.
  • Hvis du for eksempel angir et maksimalt antall på 5 vises maksimumsantallet 5 alltid i oppføringer, med mindre butikkens lagerbeholdning faller under 5 for denne varen. Da vil oppføringen vise den faktiske lagerbeholdningen.
 • Fulfilled by Amazon (FBA) eller oppfylt av forhandleren: Med denne innstillingen kan du velge om bestillinger som inneholder produktoppføringen oppfylles fra Shopify-administrator (oppfylles av forhandleren) eller av Amazon (FBA). Finn ut mer om å oppfylle Amazon-bestillinger.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Marketplace Connect fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Innstillinger fra Marketplace Connect-appen,

 5. Klikk på rullegardinmenyen Innstillinger, og velg deretter Amazon.

 6. Konfigurer standardinnstillingene for Amazon-oppføringer i seksjonen Oppdater Amazon-standarder:

  • For å angi en prisregel for fremtidige Amazon-oppføringer basert på katalogprisen, må du angi en standard prisregel for Amazon.
  • For å angi en antallsregel for fremtidige Amazon-oppføringer, må du angi en standard antallsregel for Amazon.
  • For å velge standard oppfyllelsesmetode for fremtidige Amazon-oppføringer velger du enten Oppfylles av forhandler eller FBA i seksjonen Fulfilled by Amazon (FBA) eller oppfylles av forhandler.
 7. Klikk på Lagre.

Konfigurer informasjon om klesstørrelser for Amazon-oppføringer

Du kan konfigurere størrelsesinformasjon for klesprodukter du selger på Amazon. Du må velge en Amazon-produktkategori og type for å konfigurere størrelsesinformasjon for klesprodukter.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Marketplace Connect fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Fra Marketplace Connect-appen klikker du på Oppføringer.

 5. Klikk på rullegardinmenyen Oppføringer, og velg deretter Amazon.

 6. Klikk på produktet du vil redigere.

 7. Klikk på Oppføringsdetaljer.

 8. Velg en Amazon-produktkategori:

  1. Klikk på Velg en Amazon-kategori i seksjonen Kategori og produkttype.
  2. Søk etter produktkategori, og velg deretter produktkategorien.
  3. Klikk på OK.
 9. Velg en produkttype:

  1. Klikk på Velg en produkttype i seksjonen Kategori og produkttype.
  2. Søk etter produkttypen, og velg deretter produkttypen.
  3. Klikk på OK.
 10. Velg, og fyll deretter ut produktinformasjonen.

 11. Klikk på Lagre.

Deaktiver synkronisering av oppføringsdetaljer for Amazon-oppføringer

Hvis Shopify-butikken din er koblet til Amazon og du ønsker å administrere oppføringsdetaljer som titler, beskrivelser og bilder direkte på Amazon i stedet for å synkronisere dem fra Shopify, kan du deaktivere Send oppføringsdetaljer i masseredigeringsprogrammet.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Marketplace Connect fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Fra Marketplace Connect-appen klikker du på Oppføringer.

 5. Klikk på rullegardinmenyen Oppføringer, og velg deretter Amazon.

 6. Klikk på Masseredigering.

 7. Klikk på knappen Kolonner for å opprette produktgrupper, og klikk på Send oppføringsdetaljer i seksjonen Oppføringsdetaljer slik at knappen ikke lenger er grå.

 8. Klikk på Ferdig.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis