Amazon tekliflerini ve liste kayıtlarını ayarlama ve yönetme

Varsayılan Amazon ürün liste kayıtlarını ayarlayabilir ve Amazon liste kayıtlarınız için beden bilgilerini ayarlayabilirsiniz. Amazon ürün liste kayıtları aşağıdaki iki kısma ayrılır:

 • Liste kaydı, ürün görsellerini, başlığını, tanımını ve UPC veya EAN gibi ürün tanımlayıcılarını içerir ve bu içerikler aynı ürünü satan tüm Amazon satıcıları arasında paylaşılır.
 • Teklif, satıcıların söz konusu ürünü satma teklifi olarak sunduğu ürün fiyatını, envanter adedini ve gönderim seçeneklerini içerir. Teklifler her satıcıya özeldir.

Amazon'daki her ürün için tek bir ürün liste kaydı sayfası vardır. Bu sayfa, bir Liste kaydı içerik kümesi içerir. Ancak birden fazla satıcı aynı ürün için farklı Teklif değerleri sağlayabilir.

Amazon liste kaydı için varsayılan ayarları belirleyerek ve liste kaydı ayrıntıları senkronizasyonunu kapatarak Amazon tekliflerinizi ve liste kayıtlarınızı özelleştirebilirsiniz. Ürünlerinizi listelemek ve düzenlemek için Marketplace Connect uygulamasını kullanarak ürünlerinizi üçüncü taraf pazar yerlerinde listeleme ve düzenleme bölümüne bakın.

Amazon liste kaydı için varsayılan ayarları belirleme

Gelecekteki liste kayıtlarına uygulayabileceğiniz varsayılan Amazon liste kaydı ayarlarını belirleyebilirsiniz. Mevcut liste kayıtlarınız, varsayılan liste kayıtlarınızdan etkilenmez. Aşağıdaki Amazon varsayılan liste kaydı ayarlarını belirleyebilirsiniz:

 • Varsayılan Amazon fiyat kuralı: Bu ayar, Shopify katalog fiyatınıza göre sabit bir değer, yüzdelik artış veya düşüş ya da parasal artış veya düşüş seçmenize olanak sağlar ve isterseniz fiyat yuvarlama uygular.
 • Varsayılan Amazon adet kuralı: Bu ayar, Amazon liste kaydındaki ürün envanteri için sabit bir envanter değeri, aralık veya maksimum miktar belirlemenize olanak sağlar.

  • Örneğin, bir ürünle ilgili mağaza envanteriniz 5 iken aralığı 2 olarak ayarlarsanız girişte stokta o üründen 3 adet görüntülenir.
  • Örneğin maksimum 5 adet ayarlıyorsanız mağaza envanteriniz bu ürün için 5'in altına düşerse girişler için maksimum 5 adet her zaman görünür. Bu durumda girişler gerçek envanteri gösterir.
 • Amazon Lojistik (FBA) veya satıcı tarafından gönderim: Bu ayar, söz konusu ürün girişini içeren siparişlerin Shopify yöneticinizden mi (satıcı tarafından gönderim) yoksa Amazon (FBA) tarafından mı gönderileceğini seçmenize olanak sağlar. Amazon siparişlerini gönderme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

 2. Uygulamalar ve satış kanalları sayfasından Marketplace Connect seçeneğine tıklayın.

 3. Uygulamayı aç'a tıklayın.

 4. Marketplace Connect uygulamasında Settings'e (Ayarlar) tıklayın.

 5. Settings (Ayarlar) açılır menüsüne tıklayın ve Amazona'u seçin.

 6. Update Amazon defaults (Amazon varsayılanlarını güncelleme) bölümünde, varsayılan Amazon liste kaydı ayarlarınızı belirleyin:

  • Gelecekteki Amazon girişlerinde katalog fiyatınıza göre fiyat kuralı belirlemek için Varsayılan Amazon fiyat kuralını girin.
  • Gelecekteki Amazon girişlerinde adet kuralı ayarlamak için Varsayılan Amazon adet kuralını girin.
  • Gelecekteki Amazon girişleriyle ilgili varsayılan ödeme yönteminizi seçmek için Amazon Lojistik (FBA) veya satıcı tarafından gönderim bölümünde Satıcı tarafından gönderim veya FBA'yı seçin.
 7. Kaydet'e tıklayın.

Amazon liste kayıtlarınız için giysi bedeni bilgilerini ayarlama

Amazon'da sattığınız giyim ürünleriniz için beden bilgilerini ayarlayabilirsiniz. Giyim ürünleriniz için beden bilgilerini ayarlamak üzere bir Amazon ürün kategorisi ve türü seçmeniz gerekir

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

 2. Uygulamalar ve satış kanalları sayfasından Marketplace Connect seçeneğine tıklayın.

 3. Uygulamayı aç'a tıklayın.

 4. Marketplace Connect uygulamasında Listings'e (Liste Kayıtları) tıklayın.

 5. Listings (Liste kayıtları) açılır menüsüne tıklayın ve Amazon'u seçin.

 6. Düzenlemek istediğiniz ürüne tıklayın.

 7. Listing details'e (Liste kaydı ayrıntıları) tıklayın.

 8. Bir Amazon ürün kategorisi seçin:

  1. Category & Product type (Kategori ve Ürün türü) bölümünde, Choose an Amazon category'ye (Bir Amazon kategorisi seçin) tıklayın.
  2. Ürün kategorisini arayın ve ürün kategorisini seçin.
  3. Tamam'a tıklayın.
 9. Bir ürün türü seçin:

  1. Category & Product type (Kategori ve Ürün türü) bölümünde, Choose a product type'a (Bir ürün türü seçin) tıklayın.
  2. Ürün türünü arayın ve ürün türünü seçin.
  3. Tamam'a tıklayın.
 10. Bir seçim yapın, ardından ürün bilgilerini tamamlayın.

 11. Kaydet'e tıklayın.

Amazon girişleri için giriş ayrıntılarını kapatma

Shopify mağazanız Amazon'a bağlıysa ve başlıklar, açıklamalar ve görseller gibi girşi ayrıntılarınızı Shopify'dan senkronize etmek yerine doğrudan Amazon'da yönetmek istiyorsanız toplu düzenleyicide Liste ayrıntılarını gönder'i kapatabilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

 2. Uygulamalar ve satış kanalları sayfasından Marketplace Connect seçeneğine tıklayın.

 3. Uygulamayı aç'a tıklayın.

 4. Marketplace Connect uygulamasında Listings'e (Liste Kayıtları) tıklayın.

 5. Listings (Liste kayıtları) açılır menüsüne tıklayın ve Amazon'u seçin.

 6. Toplu olarak düzenle'ye tıklayın.

 7. Ürün grupları oluşturmak için Sütunlar düğmesine tıklayın ve Liste ayrıntıları bölümünde, düğmenin artık gri olmaması için Liste ayrıntılarını gönder'e tıklayın.

 8. Bitti'ye tıklayın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene