Konfigurera och hantera Amazon-erbjudanden och -listningar

Du kan konfigurera standardiserade Amazon-produktlistningar och ställa in information om klädstorlek för dina Amazon-listningar. Amazons produktlistningar är uppdelade i följande två delar:

 • Listningen innehåller produktbilder, titel, beskrivning och produktidentifierare, till exempel UPC eller EAN, och delar innehåll över alla Amazon-säljare som säljer samma produkt.
 • Erbjudandet inkluderar produktpris, lagerkvantitet och försäljningsalternativ som tillhandahålls av säljare som deras erbjudande för att sälja den produkten. Erbjudandena är unika för varje säljare.

Varje produkt på Amazon har en enda produktlistningssida, som innehåller en uppsättning listningsinnehåll. Det är dock möjligt för flera säljare att ange olika erbjudandevärden för samma produkt.

Du kan anpassa dina Amazon-erbjudanden och listningar genom att ställa in Amazon-listningsstandarder och stänga av synkronisering av listningsinformation. Se Listning och redigering av dina produkter på marknadsplatser från tredje part med hjälp av appen Marketplace Connect för att lista och redigera produkter.

Konfigurera standardinställningar för Amazon-listningar

Du kan konfigurera standardinställningar för Amazon-listningar som du kan tillämpa på framtida listningar. Dina befintliga listningar påverkas inte av dina standardiserade listningsinställningar. Du kan konfigurera följande standardinställningar för Amazon-listningar:

 • Standardregel för Amazon-pris: Med den här inställningen kan du välja ett konstant värde, en procentuell ökning eller minskning, eller dollarökning eller -minskning i förhållande till ditt Shopify-katalogpris och tillämpa prisavrundning om så önskas.
 • Standardregel för Amazon-kvantitet: Den här inställningen gör att du kan ställa in ett fast lagervärde, en buffert eller en maximal kvantitet för produktlager på en Amazon-listning.

  • Om du till exempel ställer in en buffert på 2 när ditt lagervärde är 5 för en produkt visar listan 3 för den varan i lager.
  • Om du till exempel anger en maximal kvantitet på 5 visas 5 alltid på listningar, om inte ditt butikslager sjunker under 5 för den artikeln, i vilket fall listan visar det faktiska lagret.
 • Distribuerad av Amazon (FBA) eller handlardistribuerad: Med den här inställningen kan du välja om ordrar som innehåller den produktlistningen ska distribueras från din Shopify-admin (handlardistribuerad) eller via Amazon (FBA). Läs mer om distribution av Amazon-ordrar.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Marketplace Connect.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på Inställningar i appen Marketplace Connect,

 5. Klicka på rullgardinsmenyn Inställningar och välj sedan Amazon.

 6. Konfigurera dina standardiserade listningsinställningar för Amazon i avsnittet Uppdatera standardinställningar för Amazon:

  • Om du vill ställa in en prisregel för framtida Amazon-listningar baserat på ditt katalogpris anger du en Standard Amazon-prisregel.
  • Om du vill ställa in en kvantitetsregel för framtida Amazon-listningar anger du en Standard Amazon-kvantitetsregel.
  • Om du vill välja din standarddistributionsmetod för framtida Amazon-listningar väljer du antingen handlardistribuerad eller FBA i avsnittet Distribuerad av Amazon (FBA) eller handlardistribuerad.
 7. Klicka på Spara.

Konfigurera storleksinformation för kläder för dina Amazon-listningar

Du kan konfigurera storleksinformation för klädesprodukter som du säljer på Amazon. Du måste välja en Amazon-produktkategori och -typ för att kunna konfigurera storleksinformation för dina klädesprodukter

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Marketplace Connect.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på Listningar i appen Marketplace Connect.

 5. Klicka på rullgardinsmenyn Listningar och välj sedan Amazon.

 6. Klicka på den produkt som du vill redigera.

 7. Klicka på Listningsinformation.

 8. Välj en produktkategori på Amazon:

  1. I avsnittet Kategori och produkttyp klickar du på Välj en Amazon-kategori.
  2. Sök efter produktkategorin och välj sedan produktkategori.
  3. Klicka på OK.
 9. Välj en produkttyp:

  1. Klicka på Välj produkttyp i avsnittet Kategori och produkttyp.
  2. Sök efter produkttyp och välj sedan produkttyp.
  3. Klicka på OK.
 10. Välj och slutför sedan produktinformationen.

 11. Klicka på Spara.

Stäng av synkronisering av listningsinformation för Amazon-listningar

Om din Shopify-butik är ansluten till Amazon och du vill hantera dina listningsdetaljer, till exempel titlar, beskrivningar och bilder direkt på Amazon istället för att synkronisera dem från Shopify, kan du stänga av Skicka listningsuppgifter i massredigeraren.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Marketplace Connect.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på Listningar i appen Marketplace Connect.

 5. Klicka på rullgardinsmenyn Listningar och välj sedan Amazon.

 6. Klicka på Massredigera.

 7. Klicka på knappen Kolumner för att skapa produktgrupper och i avsnittet Listningsinformation klickar du på Skicka listningsinformation så att knappen inte längre är grå.

 8. Klicka på Klar.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis