Lista och hantera produkter på Marketplace Connect

När du har ansluter din Shopify-butik till en marknadsplats kan du lista dina produkter till den marknadsplatsen. När du har listat dina produkter kan du hantera dem i Listningsavsnittet på Marketplace Connect.

Granska följande listningsläge som du kan använda för att hantera dina produktlistningar för Marketplace Connect:

  • Enkelt redigeringsläge är ett snabbt sätt att lägga till eller göra ändringar i en enskild produkt och lämpar sig bäst för mindre produktkataloger.
  • I Massredigeringsläge kan du lista och hantera flera produkter eller hela kataloger i bulk på en marknadsplats.
  • Med Attributmappningsläge kan du anpassa hur alla dina produkter visas på alla listningar för en marknadsplats.

Om du har befintliga listningar på dina anslutna marknadsplatser, se Länka befintliga marknadsplatslistningar till dina Shopify-produkter.

Om du behöver ytterligare hjälp med att lista produkter till Marketplace Connect kan du kontakta Shopify Marketplace Connect-teamet via e-post eller via chattfunktionen i appen.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis