Før opp og administrer produkter på Marketplace Connect

Når du har koblet Shopify-butikken til en markedsplass, kan du føre opp produkter på denne markedsplassen. Når du har ført opp produktene, kan du administrere dem i seksjonen Oppføringer i Marketplace Connect.

Gå gjennom følgende oppføringsmoduser som du kan bruke for å administrere produktoppføringene for Marketplace Connect:

  • Med enkeltredigeringsmodus kan du legge til eller gjøre endringer i et enkeltprodukt, og dette er best egnet for mindre produktkataloger.
  • Med masseredigeringsmodus kan du føre opp og administrere flere produkter eller hele kataloger på en markedsplass samtidig.
  • Med attributtkartleggingsmodus kan du tilpasse hvordan alle produkter vises på tvers av alle oppføringer på en markedsplass.

Hvis du har eksisterende oppføringer på tilkoblede markedsplasser, kan du se Koble eksisterende markedsplassoppføringer til Shopify-produkter.

For ytterligere hjelp med oppføring av produkter på Marketplace Connect, kan du kontakte Shopify Marketplace Connect-teamet på e-post, eller bruke chatfunksjonen i appen.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis