Koble eksisterende markedsplassoppføringer til Shopify-produkter

Hvis du allerede har eksisterende oppføringer på tilkoblede markedsplasser, kan du bruke Marketplace Connect til å koble en eksisterende oppføring til et tilhørende Shopify-produkt.

Når du har en tilkoblet markedsplass med eksisterende oppføringer, søker Marketplace Connect i Shopify-butikken for å foreslå et samsvarende produkt basert på produktets SKU, UPC eller tittel. Hvis appen ikke finner noen treff, kan du velge ditt eget treff fra en rullegardinmeny.

Når du har koblet markedsplassens oppføringer til produktene dine, begynner Marketplace Connect å synkronisere bestillinger og lagerbeholdning for de tilknyttede oppføringene. Finn ut hvordan du redigerer produktoppføringer etter at de er koblet til.

 1. Gå til Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Marketplace Connect fra siden Apper og salgskanaler.
 3. Klikk Åpne app.
 4. Klikk på Oppføringer og velg markedsplassen du vil administrere fra rullegardinmenyen Oppføringer.
 5. Klikk på Koble til oppføringer og gjør deretter en av følgende:
  • Klikk på koblingen ved siden av merket Klart til oppføring for å koble til markedsplassoppføringer Marketplace Connect har funnet et treff for. Velg oppføringene du vil koble til de foreslåtte produktene, og klikk deretter på Godkjenn alle.
  • For å koble til markedsplassoppføringer som Marketplace Connect har funnet et nært treff for, klikker du på koblingen ved siden av merket Nært treff, og gjør en av følgende:
   • Velg oppføringene du vil koble til de foreslåtte produktene, og klikk deretter på Godkjenn alle.
   • For å erstatte et oppføringstreff med et annet Shopify-produkt, velger du et produkt fra rullegardinmenyen for Shopify SKU som du ønsker å koble til, og klikker på Bekreft treff.

- Klikk på koblingen ved siden av merket Ingen treff for å koble til markedsplassoppføringer som Marketplace Connect ikke har funnet et treff for. - Gå gjennom kolonnen for markedsplassoppføringen, velg et produkt fra rullegardinmenyen Shopify SKU du vil koble til fra kolonnen Shopify-produkt, og klikk deretter på Bekreft treff.

 1. Klikk på Se gjennom treff.
 2. Gå gjennom treffene du vil koble til, og klikk deretter på Koble til oppføringer.

Hvis du kobler til eksisterende eBay-oppføringer til et produkt, blir du bedt om å velge eBay-oppføringsregler.

Velg eBay-oppføringsregler

Når du har valgt eBay-oppføringene du vil koble til Shopify, blir du bedt om å velge følgende oppføringsregler:

 • fraktregler
 • bytteordning
 • eBay-tittel
 • beskrivelse
 • pris og avgifter

Du må velge en av følgende for hver oppføringsregel:

 • Velg Bruk eBay-innstillinger for å bruke de gjeldende innstillingene i eBay for produktoppføringen.
 • Velg Marketplace Connect-innstillinger for å overstyre innstillingene du har konfigurert i eBay. Hvis du velger Bruk Marketplace Connect-innstillinger, kan ikke de opprinnelige innstillingene for eBay-oppføringen gjenopprettes.

Hvis du velger eBay-innstillinger for tittel, beskrivelse eller pris, og du senere ønsker å endre disse for å synkronisere med produktinnstillingene i Shopify, kan du endre disse innstillingene når som helst med masseredigeringsprogrammet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis