Føre opp og redigere produkter på tredjepartsmarkedsplasser

Du kan føre opp eller redigere produktoppføringer enkeltvis eller flere samtidig i Marketplace Connect-appen. Du kan også konfigurere ytterligere innstillinger for produktoppføringer for Amazon-tilbud og -oppføringer og eBay-oppføringer.

Før opp eller rediger et enkeltprodukt

Du kan bruke enkeltredigeringsmodus til å publisere én enkelt produktoppføring fra Shopify-butikken til en markedsplass. Hvis du er koblet til flere markedsplasser, gjentar du disse trinnene for hver markedsplass du vil legge til eller redigere et produkt på.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Marketplace Connect fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Fra Marketplace Connect-appen klikker du på Oppføringer.

 5. Klikk på rullegardinmenyen Oppføringer, og velg deretter markedsplassen du vil administrere produkter for.

 6. Klikk på Enkeltredigering.

 7. Klikk på produktet du vil redigere, og gjør deretter en av følgende:

  • For å føre opp produktet på markedsplassen, velger du Aktivt i seksjonen Oppføring aktivert, og fyller deretter ut feltene for hver gjenstående seksjon.
  • For å redigere et produkt som allerede er oppført på markedsplassen, endrer du feltene du vil oppdatere og går deretter gjennom produktopplysningene for å fylle ut eventuelle manglende felter.
 8. Klikk på Lagre.

Før opp eller rediger flere produkter samtidig

Du kan bruke masseredigeringsprogrammet i seksjonen Oppføringer i Marketplace Connect til å administrere flere produktoppføringer samtidig for en markedsplass. Med masseredigering blir det enklere å føre opp hele kataloger på en markedsplass raskt, og å gjennomgå og redigere produkter og tilhørende feltverdier på ett sted.

Hvis du er koblet til flere markedsplasser, gjentar du disse trinnene for hver markedsplass du vil legge til eller redigere produkter for.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Marketplace Connect fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Fra Marketplace Connect-appen klikker du på Oppføringer.

 5. Klikk på rullegardinmenyen Oppføringer, og velg deretter markedsplassen du vil administrere produkter for.

 6. Klikk på Masseredigering.

 7. Valgfritt: Klikk på knappen Filtre for å opprette produktgrupper ved å legge til filtre som Status, Tagg eller SKU.

 8. Bruk avmerkingsboksene til å velge produktene du vil legge til på markedsplassen.

 9. Gjør én av følgende:

  • For å legge til et produkt på markedsplassen for første gang, velger du Aktivt i kolonnen Aktivt for hvert produkt du vil publisere på markedsplassen, og fyller deretter ut informasjonen i de gjenstående kolonnene.
  • Rediger kolonnene for hvert produkt du vil oppdatere. For å legge til flere felter kan du klikke på knappen Kolonner, som inneholder ytterligere produktopplysninger som du kan redigere.
 10. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis