Før opp og rediger produktene dine på tredjepartsmarkedsplasser

Du kan føre opp eller redigere produktoppføringer ett produkt av gangen, eller flere samtidig. Det er flere innstillinger for produktoppføringer du kan konfigurere for Amazon- og eBay-oppføringer.

Før opp eller rediger et enkeltprodukt

Du kan bruke enkeltredigeringsmodus til å publisere én enkelt produktoppføring fra Shopify-butikken til en markedsplass. Hvis du er koblet til flere markedsplasser, gjentar du disse trinnene for hver markedsplass du vil legge til eller redigere et produkt på.

Trinn:

  1. Gå til Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.
  2. Klikk på Marketplace Connect fra siden Apper og salgskanaler.
  3. Klikk Åpne app.
  4. Klikk på Oppføringer, og velg markedsplassen du vil administrere produkter for fra rullegardinmenyen Oppføringer.
  5. Klikk på Enkeltredigering.
  6. Klikk på produktet du vil redigere, og gjør deretter en av følgende:

    • For å føre opp produktet på markedsplassen, velger du Aktivt i seksjonen Oppføring aktivert, og fyller deretter ut feltene for hver gjenstående seksjon.
    • For å redigere et produkt som allerede er oppført på markedsplassen, endrer du feltene du vil oppdatere og går deretter gjennom produktopplysningene for å fylle ut eventuelle manglende felter.
  7. Klikk på Lagre.

Før opp eller rediger flere produkter samtidig

Du kan bruke masseredigeringsprogrammet i seksjonen Oppføringer i Marketplace Connect til å administrere flere produktoppføringer samtidig for en markedsplass. Med masseredigering blir det enklere å føre opp hele kataloger på en markedsplass raskt, og å gjennomgå og redigere produkter og tilhørende feltverdier på ett sted.

Hvis du er koblet til flere markedsplasser, gjentar du disse trinnene for hver markedsplass du vil legge til eller redigere produkter for.

Trinn:

  1. Gå til Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.
  2. Klikk på Marketplace Connect fra siden Apper og salgskanaler.
  3. Klikk Åpne app.
  4. Klikk på Oppføringer, og velg markedsplassen du vil administrere produkter for fra rullegardinmenyen Oppføringer.
  5. Klikk på Masseredigering.
  6. Valgfritt: Klikk på knappen Filtre for å opprette produktgrupper ved å legge til filtre som Status, Tagg eller SKU.
  7. Velg produktene du vil legge til på markedsplassen i kolonnen for avmerkingsbokser, og klikk deretter på Masserediger i dialogboksen som vises.
  8. Gjør én av følgende:

    • For å legge til et produkt på markedsplassen for første gang, velger du Aktivt i kolonnen Aktivt for hvert produkt du vil publisere på markedsplassen, og fyller deretter ut informasjonen i de gjenstående kolonnene.
    • Rediger kolonnene for hvert produkt du vil oppdatere. For å legge til flere felter kan du klikke på knappen Kolonner, som inneholder ytterligere produktopplysninger som du kan redigere.
  9. Klikk på Lagre.

Amazon-tilbud og -oppføringer

Fordi mange ulike selgere kan selge det samme produktet på Amazon, er Amazon-produktoppføringer delt i følgende to deler:

  • Oppføringen inneholder produktbilder, tittel, beskrivelse og produktidentifikatorer som UPC eller EAN, og er delt innhold på tvers av alle Amazon-selgere som selger det samme produktet.
  • Tilbudet inneholder produktpris, lagerantall og oppfyllelsesalternativene som leveres av selgere som deres tilbud om å selge dette produktet. Tilbudene er unike for hver enkelt selger.

Hvert produkt har bare én produktoppføringsside på Amazon, med ett sett innhold i Oppføring, men kan ha flere selgere med ulike verdier for Tilbud som tilbyr det samme produktet.

Du kan tilpasse Amazon-tilbud og -oppføringer ved å angi standarder for Amazon-oppføringer og deaktivere synkronisering av oppføringsdetaljer.

Angi standarder for Amazon-oppføringer

Du kan angi standarder for Amazon-oppføringene dine for å opprette fremtidige oppføringer med de samme innstillingene. Eksisterende oppføringer påvirkes ikke av endringer i standardene for oppføringene dine. Du kan oppdatere følgende Amazon-standarder:

  • Med en standard prisregel for Amazon kan du velge en konstant verdi, prosentbasert økning eller reduksjon, eller dollarbasert økning eller reduksjon, relativt til Shopify-katalogprisen, og legge til prisavrunding om du ønsker det.
  • Med en standard antallsregel for Amazon kan du angi en fast lagerverdi, en buffer eller et maksimalt antall for produktlagerbeholdning for en Amazon-oppføring.

    • Hvis du for eksempel angir bufferen 2 når butikkens lagerbeholdning er 5 for et produkt, viser oppføringen at 3 av denne varen er på lager.
    • Hvis du for eksempel angir et maksimalt antall på 5 vises maksimumsantallet 5 alltid i oppføringer, med mindre butikkens lagerbeholdning faller under 5 for denne varen. Da vil oppføringen vise den faktiske lagerbeholdningen.
  • Med Fulfilled by Amazon (FBA) eller oppfylt av forhandleren kan du velge om bestillinger som inneholder produktoppføringen oppfylles fra Shopify-administrator (oppfylles av forhandleren) eller av Amazon (FBA). Finn ut mer om å oppfylle Amazon-bestillinger.

Trinn:

  1. Gå til Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.
  2. Klikk på Marketplace Connect fra siden Apper og salgskanaler.
  3. Klikk Åpne app.
  4. Klikk på Innstillinger og velg Amazon fra rullegardinmenyen Innstillinger.
  5. Gjør en av følgende i seksjonen Oppdater Amazon-standarder:

    • For å angi en prisregel for fremtidige Amazon-oppføringer basert på katalogprisen, må du angi en standard prisregel for Amazon.
    • For å angi en antallsregel for fremtidige Amazon-oppføringer, må du angi en standard antallsregel for Amazon.
    • For å velge standard oppfyllelsesmetode for fremtidige Amazon-oppføringer velger du enten Oppfylles av forhandler eller FBA i seksjonen Fulfilled by Amazon (FBA) eller oppfylles av forhandler.
  6. Klikk på Lagre.

Deaktiver synkronisering av oppføringsdetaljer for Amazon-oppføringer

Hvis Shopify-butikken din er koblet til Amazon og du ønsker å administrere oppføringsdetaljer som titler, beskrivelser og bilder direkte på Amazon i stedet for å synkronisere dem fra Shopify, kan du deaktivere Send oppføringsdetaljer i masseredigeringsprogrammet.

Trinn:

  1. Gå til Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.
  2. Klikk på Marketplace Connect fra siden Apper og salgskanaler.
  3. Klikk Åpne app.
  4. Klikk på Oppføringer og velg Amazon fra rullegardinmenyen Oppføringer.
  5. Klikk på Masseredigering.
  6. Klikk på knappen Kolonner for å opprette produktgrupper, og klikk på Send oppføringsdetaljer i seksjonen Oppføringsdetaljer slik at knappen ikke lenger er grå.
  7. Klikk på Ferdig.

eBay-oppføringer

Du kan tilpasse eBay-oppføringer ved å konfigurere standarder for eBay-oppføringer og deaktivere bildesynkronisering.

Definisjoner på betingelser

Når du fører opp et produkt på eBay, må du velge en betingelsesdefinisjon. Se Varetilstands-ID og navneverdier.

Angi standarder for eBay-oppføringer

Du kan angi standardverdier for Amazon-oppføringer for å opprette fremtidige oppføringer med samme innstillinger. Eksisterende oppføringer påvirkes ikke av endringer i oppføringsstandarder. Du kan oppdatere følgende standarder for eBay:

  • Med en standard prisregel for eBay kan du angi en konstant verdi, prosentbasert økning eller reduksjon, eller dollarbasert økning eller reduksjon, relativ til Shopify-katalogprisen, og legge til prisavrunding om du ønsker det.
  • Med en standard antallsregel for eBay kan du angi en fast lagerbeholdningsverdi, en buffer eller et maksimalt antall for produktlagerbeholdning for en eBay-oppføring.

    • Hvis du for eksempel angir bufferen 2 når butikkens lagerbeholdning er 5 for et produkt, viser oppføringen at 3 av denne varen er på lager.
    • Hvis du for eksempel angir et maksimalt antall på 5 vises maksimumsantallet 5 alltid i oppføringer, med mindre butikkens lagerbeholdning faller under 5 for denne varen. Da vil oppføringen vise den faktiske lagerbeholdningen.
  • Med standard frakttjenester kan du velge hvilke frakttjenester du vil tilby for oppføringer på eBay.

  • Med returbetingelser kan du angi hvorvidt returer godtas for en oppføring, tidsperioden for returer, refusjonstype og hvorvidt du eller kunden betaler for returfrakt.

  • Med automatisk kategorisering kan du velge om du manuelt angir eBay-kategorier for produktet, eller om du ønsker at Marketplace Connect automatisk skal kategorisere oppføringer i de mest relevante eBay-kategoriene.

  • Med automatisk oppføring av produkter kan du velge om du automatisk vil føre opp produkter på eBay med standardene du har valgt.

Trinn:

  1. Gå til Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.
  2. Klikk på Marketplace Connect fra siden Apper og salgskanaler.
  3. Klikk Åpne app.
  4. Klikk på Innstillinger, og velg eBay fra rullegardinmenyen Innstillinger.
  5. Gjør en av følgende i seksjonen Oppdater eBay-standarder:

    • For å angi en prisregel for fremtidige eBay-oppføringer basert på katalogpris må du angi en standard prisregel for eBay.
    • For å angi en antallsregel for fremtidige eBay-oppføringer må du angi en standard antallsregel for eBay.
    • For å angi en leveringsmetode for fremtidige eBay-oppføringer må du redigere standard frakttjenester.
    • For å konfigurere en standard returprosess må du gjøre valg i seksjonen Returbetingelser.
    • For å velge om Marketplace Connect automatisk skal kategorisere produkter må du velge Aktivert eller Deaktivert fra seksjonen Automatisk kategorisering.
    • For å velge om Marketplace Connect automatisk skal føre opp produkter med valgte standarder må du velge Aktivert eller Deaktivert fra seksjonen Automatisk oppføring av produkter.
  6. Klikk på Lagre.

Deaktiver bildesynkronisering for eBay-oppføringer

Hvis du er koblet til eBay og ønsker å administrere bilder direkte i eBay-oppføringen i stedet for å synkronisere dem fra Shopify, kan du deaktivere bildesynkronisering i masseredigeringsprogrammet. manual/online-sales-channels/marketplace-connect/products

Trinn:

  1. Gå til Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.
  2. Klikk på Marketplace Connect fra siden Apper og salgskanaler.
  3. Klikk Åpne app.
  4. Klikk på Oppføringer og velg eBay fra rullegardinmenyen Oppføringer.
  5. Klikk på Masseredigering.
  6. Klikk på knappen Kolonner, og klikk på Synkronisering av katalogbilder i seksjonen Annet slik at knappen ikke lenger er grå.
  7. Klikk på Ferdig.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis