Producten op marktplaatsen van externe partijen vermelden en bewerken

Je kunt je productvermeldingen per stuk of in bulk aanmaken of bewerken. Voor je productvermeldingen op Amazon en eBay zijn er extra instellingen die je kunt configureren.

Eén product vermelden of bewerken

Je kunt de modus 'Per stuk bewerken' gebruiken om een productvermelding vanuit je Shopify-winkel op een marktplaats te publiceren. Herhaal deze stappen voor elke marktplaats waarin je een product wilt toevoegen of bewerken als je aan meerdere marktplaatsen bent gekoppeld.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Apps en verkoopkanalen.
 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Marketplace Connect.
 3. Klik op App openen.
 4. Klik op Vermeldingen en selecteer in de vervolgkeuzelijst Vermeldingen de marktplaats waarvoor je producten wilt beheren.
 5. Klik op Per stuk bewerken.
 6. Klik op het product dat je wilt bewerken en doe een van de volgende dingen:

  • Als je het product op de marktplaats wilt aanbieden, selecteer je in de sectie Vermelding ingeschakeld de optie Ingeschakeld en vul je de velden voor de overige secties in.
  • Wijzig de velden die je wilt bijwerken, controleer de productgegevens en vul eventuele ontbrekende velden in als je een product wilt bewerken dat al op je marktplaats is vermeld.
 7. Klik op Opslaan.

Producten in bulk aanbieden of bewerken

Je kunt de bulk-editor gebruiken in de sectie Vermeldingen van Marketplace Connect om meerdere productvermeldingen tegelijk te beheren voor een marktplaats.Met bulkbewerking kun je hele assortimenten snel op een marktplaats vermelden, en producten en bijbehorende veldwaarden allemaal op één plek controleren en bewerken.

Herhaal deze stappen voor elke marktplaats waar je producten wilt toevoegen of bewerken als je aan meerdere marktplaatsen bent gekoppeld.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Apps en verkoopkanalen.
 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Marketplace Connect.
 3. Klik op App openen.
 4. Klik op Vermeldingen en selecteer in de vervolgkeuzelijst Vermeldingen de marktplaats waarvoor je producten wilt beheren.
 5. Klik op Bulkbewerking.
 6. Optioneel: klik op de knop Filters om productgroepen aan te maken. Je voegt dan filters als Status, Tag of SKU toe.
 7. Selecteer in de kolom met selectievakjes de producten die je aan de marktplaats wilt toevoegen en klik daarna op Bulkbewerking in het dialoogvenster dat wordt geopend.
 8. Je kunt het volgende doen:

  • Als je een product voor de eerste keer aan de marktplaats wilt toevoegen, selecteer je in de kolom Ingeschakeld de optie Ingeschakeld voor elk product dat je op de marktplaats wilt publiceren en vul je de gegevens in de resterende kolommen in.
  • Bewerk de kolommen voor elk product dat je wilt bijwerken. Als je extra velden wilt toevoegen, kun je op de knop Kolommen klikken, die aanvullende productgegevens bevat die je kunt bewerken.
 9. Klik op Opslaan.

Aanbiedingen en vermeldingen op Amazon

Omdat veel verschillende verkopers mogelijk hetzelfde product op Amazon verkopen, zijn Amazon-productvermeldingen in twee delen opgesplitst:

 • De Vermelding bevat de productafbeeldingen, titel, beschrijving en product-ID's, zoals de UPC of EAN, en is gelijk voor alle Amazon-verkopers die hetzelfde product verkopen.
 • De Aanbieding bevat de productprijs, de voorraadaantallen en de fulfilmentopties die verkopers verstrekken. Aanbiedingen zijn uniek voor elke verkoper.

Elk product heeft slechts één productvermeldingspagina op Amazon, met één verzameling content voor de Vermelding, maar heeft mogelijk meerdere verkopers met verschillende waarden voor de Aanbiedingen van hetzelfde product.

Je kunt je aanbiedingen en vermeldingen op Amazon aanpassen door de standaardinstellingen voor Amazon-vermeldingen te configureren en de synchronisatie van vermeldingsgegevens uit te schakelen.

Standaardinstellingen voor Amazon-vermeldingen configureren

Je kunt standaardinstellingen configureren voor je Amazon-vermeldingen om in de toekomst vermeldingen met dezelfde instellingen aan te maken. Bestaande vermeldingen worden niet gewijzigd door de standaardinstellingen. Je kunt de volgende standaardinstellingen voor Amazon bijwerken:

 • Met de Standaard Amazon-prijsregel kun je een constante waarde, een procentuele verhoging of verlaging of een geldelijke verhoging of verlaging kiezen ten opzichte van je Shopify-catalogusprijs. Hiermee worden de prijzen desgewenst ook afgerond.
 • Met de Standaard Amazon-hoeveelheidsregel kun je een vaste voorraadwaarde, een buffer of een maximale hoeveelheid voor de productvoorraad van een Amazon-vermelding instellen.

  • Als je bijvoorbeeld een buffer van 2 instelt wanneer je winkelvoorraad voor een product 5 is, wordt bij de vermelding weergegeven dat er 3 stuks van dat artikel op voorraad zijn.
  • Als je bijvoorbeeld een maximumhoeveelheid van 5 instelt, wordt altijd 5 als maximumhoeveelheid weergegeven bij vermeldingen, tenzij de winkelvoorraad tot onder de 5 komt voor dat artikel. Dan wordt de werkelijke voorraad van het artikel weergegeven.
 • Bij Fulfilment door Amazon (FBA) of fulfilment door merchant kun je kiezen of bestellingen met deze productvermelding vanuit het Shopify-beheercentrum (fulfilment door merchant) of door Amazon (FBA) worden afgehandeld. Hier vind je meer informatie over de fulfilment van Amazon-bestellingen.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Apps en verkoopkanalen.
 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Marketplace Connect.
 3. Klik op App openen.
 4. Klik op Instellingen en selecteer in de vervolgkeuzelijst Instellingen de optie Amazon.
 5. In de sectie Standaardinstellingen van Amazon bijwerken kies je een van de volgende opties:

  • Voer een Standaard Amazon-prijsregel in als je een prijsregel voor toekomstige Amazon-vermeldingen wilt instellen op basis van je catalogusprijs.
  • Voer een Standaard Amazon-hoeveelheidsregel in als je een hoeveelheidsregel voor toekomstige Amazon-vermeldingen wilt instellen.
  • Als je de standaard fulfilmentmethode voor toekomstige Amazon-vermeldingen wilt kiezen, selecteer je Fulfilment door merchant of FBA in de sectie Fulfilment door Amazon (FBA) of fulfilment door merchant.
 6. Klik op Opslaan.

De synchronisatie van vermeldingsgegevens voor Amazon-vermeldingen uitschakelen

Als je Shopify-winkel verbonden is met Amazon en je je vermeldingsgegevens als titels, beschrijvingen en afbeeldingen rechtstreeks op Amazon wilt beheren in plaats van ze vanuit Shopify te synchroniseren, kun je in de bulk-editor Vermeldingsgegevens verzenden uitschakelen.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Apps en verkoopkanalen.
 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Marketplace Connect.
 3. Klik op App openen.
 4. Klik op Vermeldingen en selecteer Amazon in de vervolgkeuzelijst Vermeldingen.
 5. Klik op Bulkbewerking.
 6. Klik op de knop Kolommen om productgroepen aan te maken en klik in de sectie Vermeldingsgegevens op Vermeldingsgegevens verzenden, zodat de knop niet meer grijs wordt weergegeven.
 7. Klik op Gereed.

eBay-vermeldingen

Je kunt eBay-vermeldingen aanpassen door standaardinstellingen voor eBay-vermeldingen te configureren en synchronisatie van afbeeldingen uit te schakelen.

Definities van de staat van producten

Wanneer je een product op eBay te koop aanbiedt, selecteer je ook een definitie van de staat van het product. Zie ID en naamwaarden van de staat van artikel.

Standaardinstellingen voor eBay-vermeldingen configureren

Je kunt standaardinstellingen configureren voor je Amazon-vermeldingen om in de toekomst vermeldingen met dezelfde instellingen aan te maken. Bestaande vermeldingen worden niet gewijzigd door de standaardinstellingen. Je kunt de volgende standaardinstellingen voor eBay bijwerken:

 • Met de Standaard eBay-prijsregel kun je een constante waarde, een procentuele verhoging of verlaging of een geldelijke verhoging of verlaging instellen ten opzichte van je Shopify-catalogusprijs. Hiermee worden de prijzen desgewenst ook afgerond.
 • Met de Standaard eBay-hoeveelheidsregel kun je een vaste voorraadwaarde, een buffer of een maximale hoeveelheid voor de productvoorraad van een eBay-vermelding instellen.

  • Als je bijvoorbeeld een buffer van 2 instelt wanneer je winkelvoorraad voor een product 5 is, wordt bij de vermelding weergegeven dat er 3 stuks van dat artikel op voorraad zijn.
  • Als je bijvoorbeeld een maximumhoeveelheid van 5 instelt, wordt altijd 5 als maximumhoeveelheid weergegeven bij vermeldingen, tenzij de winkelvoorraad tot onder de 5 komt voor dat artikel. Dan wordt de werkelijke voorraad van het artikel weergegeven.
 • Met Standaard verzendservices kun je kiezen welke verzendservices je voor je vermeldingen op eBay wilt aanbieden.

 • Met Retourbeleid kun je instellen of retouren van een vermelding worden geaccepteerd, de retourperiode, het type terugbetaling en of jij of de klant de kosten van de retourzending op zich neemt.

 • Met Automatisch categoriseren kun je selecteren of je de eBay-categorieën voor je product handmatig instelt of dat Marketplace Connect de vermeldingen automatisch in de meest relevante eBay-categorieën indeelt.

 • Met Producten automatisch vermelden kun je kiezen of je je producten automatisch op eBay zet met de door jou geselecteerde standaardinstellingen.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Apps en verkoopkanalen.
 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Marketplace Connect.
 3. Klik op App openen.
 4. Klik op Instellingen en selecteer eBay in de vervolgkeuzelijst Instellingen.
 5. Doe een van de volgende dingen in de sectie eBay-standaardinstellingen bijwerken:

  • Stel een prijsregel in voor toekomstige eBay-vermeldingen op basis van je catalogusprijs door een Standaard eBay-prijsregel in te voeren.
  • Stel een hoeveelheidsregel in voor toekomstige eBay-vermeldingen door een Standaard eBay-hoeveelheidsregel in te voeren.
  • Stel een verzendmethode voor toekomstige eBay-bestellingen in door de Standaard verzendservices te bewerken.
  • Stel een standaard retourproces in door selecties te maken in de sectie Retourbeleid.
  • Als je de keuze wilt hebben of Marketplace Connect je producten automatisch in categorieën indeelt, selecteer je Ingeschakeld of Uitgeschakeld in de sectie Automatisch categoriseren.
  • Als je de keuze wilt hebben of Marketplace Connect automatisch producten vermeldt met de door jou gekozen standaardinstellingen, selecteer je Ingeschakeld of Uitgeschakeld in de sectie Producten automatisch vermelden.
 6. Klik op Opslaan.

Afbeeldingen synchroniseren voor eBay-vermeldingen uitschakelen

Als je verbonden bent met eBay en je je afbeeldingen rechtstreeks op eBay wilt beheren in plaats van ze vanuit Shopify te synchroniseren, kun je in de bulk-editor de synchronisatie van afbeeldingen uitschakelen. manual/online-sales-channels/marketplace-connect/products

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Apps en verkoopkanalen.
 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Marketplace Connect.
 3. Klik op App openen.
 4. Klik op Vermeldingen en selecteer eBay in de vervolgkeuzelijst Vermeldingen.
 5. Klik op Bulkbewerking.
 6. Klik op de knop Kolommen en klik in de sectie Overige op Afbeeldingen van assortiment synchroniseren, zodat de knop niet meer grijs wordt weergegeven.
 7. Klik op Gereed.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis