Je productvermeldingen aanpassen

Je kunt je productvermeldingen op de volgende manieren aanpassen met Marketplace Connect:

 • productvermeldingen aanpassen met behulp van metavelden;
 • kenmerktoewijzing gebruiken om te bepalen welke productgegevens op marktplaatsen worden gepubliceerd;
 • de titels van productvermeldingen op marktplaatsen aanpassen met behulp van variabelen.

Productvermeldingen aanpassen met metavelden

Met metavelden kun je aangepaste velden aan je productvermeldingen toevoegen die niet worden vastgelegd in het Shopify-beheercentrum. Zo kun je je klanten meer informatie over je producten geven en kan de ranking in zoekresultaten verbeteren doordat je specifieker kunt zijn. Een merchant die bederfelijke producten verkoopt, kan bijvoorbeeld een aangepast metaveld aanmaken om de uiterste houdbaarheidsdatum op de producten te zetten.

Lees Ondersteunde metavelden om te zien welke metavelden automatisch worden herkend door Marketplace Connect.

Nadat je aangepaste metavelden hebt aangemaakt, kun je kenmerktoewijzing gebruiken om de aangepaste metavelden van je producten te synchroniseren met de bijbehorende marktplaatsvermeldingen. Ontdek hoe je metavelden aan je producten toevoegt.

Ondersteunde metaveldtypen

Marketplace Connect herkent de volgende typen metavelden:

 • Datum en tijd
 • Datum
 • Decimaal
 • Afmetingen
 • Geheel getal
 • Meerdere regels
 • Eén regel
 • Collectie
 • URL
 • Waar of niet waar
 • Kleur

Marketplace Connect herkent de volgende soorten metavelden niet:

 • JSON
 • Tekst met opmaak
 • Gewicht
 • Volume
 • Gemengde verwijzing
 • Geld
 • Beoordeling
 • Pagina
 • Metaobject
 • Bestanden
 • Productvariant

Kenmerktoewijzing gebruiken om producten te beheren

Met kenmerktoewijzing kun je de informatie die uit je Shopify-assortiment is gepubliceerd aan je marktplaatsvermeldingen aanpassen.

Alle metavelden van kernproducten van Shopify worden automatisch toewezen nadat je Marketplace Connect hebt geïnstalleerd. Voor sommige marktplaatsen moet bepaalde productinformatie echter worden weergegeven in de vermeldingen die niet standaard deel uitmaken van de productgegevens in het Shopify-beheercentrum. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bepaalde productafmetingen of opsommingen.

Je kunt tijd besparen en deze velden niet voor elk product apart handmatig toevoegen, maar metavelden aanmaken voor elk van de productkenmerken die voor je gekoppelde marktplaatsen vereist zijn. Met kenmerktoewijzing kun je het desbetreffende veld dan op je hele assortiment toepassen.

Nadat je je aangepaste metavelden hebt aangemaakt en toegewezen, worden die velden automatisch ingevuld wanneer je nieuwe producten naar Shopify uploadt, wat het vermeldingsproces van de marketplace stroomlijnt.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Apps en verkoopkanalen.
 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Marketplace Connect.
 3. Klik op App openen.
 4. Klik op Toewijzing en selecteer in de vervolgkeuzelijst Kenmerktoewijzing beheren de marktplaats waarvoor je producten wilt beheren.
 5. Gebruik de vervolgkeuzelijsten in elke sectie om de productkenmerken van de Shopify-producten te kiezen die je met je marktplaatsvermeldingen wilt synchroniseren.
 6. Klik op Opslaan.

De titels van je marktplaatsvermeldingen aanpassen

Marketplace Connect gebruikt standaard je Shopify-productnaam als titel voor de bijbehorende marktplaatsvermeldingen. Als je je productnaam wijzigt, wordt de titel van je marktplaatsvermelding automatisch gewijzigd. Maar je kunt ook een formulewaarde in het veld Titel van het product invoeren om de titel van de marktplaatsvermelding aan te passen.

Je kunt titels voor je marktplaatsvermeldingen aanpassen in de modus Per stuk bewerken of Bulkbewerking.

Bekijk de volgende voorbeelden:

 • Als je de constante tekstwaarde NIEUW voor een variabele invoegt, zoals je productnaam ({name}), voer je NIEUW {name} in de titelkolom in.
 • Als je de kenmerkvariabele 'vendor' (verkoper) samen met de productnaamvariabele voor een product wilt gebruiken, voer je {vendor} {name} in de titelkolom in.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis